Growth performance, carcass characteristics and meat quality of different beef breeds in typical Finnish production systems

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-990-3
Title: Growth performance, carcass characteristics and meat quality of different beef breeds in typical Finnish production systems
Author: Pesonen, Maiju
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Doctoral Programme in Food Chain and Health
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Ruokaketjun ja terveyden tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i livsmedelskedjan och hälsa
Publisher: Natural Resources Institute Finland (Luke)
Date: 2020-08-26
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-990-3
http://hdl.handle.net/10138/318226
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The decrease in the dairy cattle population observed in recent years threatens to reduce the level of beef production. Although the number of beef cows has increased by 20% over the last 10 years, there is a clear discrepancy between the demand for and supply of domestic beef. Consequently, slaughterhouse pricing favours heavy carcasses and the average carcass weights of slaughtered animals have increased in recent years. There is a paucity of information on the effects of the breed on the performance, carcass characteristics and meat quality of beef breed bulls raised to heavy carcass weights. The first aim of this thesis was to evaluate the growth performance, carcass traits and meat quality of different beef breeds in the Finnish beef cattle population. The second aim was to evaluate the potential for improvement of carcass and meat quality traits through crossbreeding compared to purebred animals. The third objective was to evaluate carcass fat scores in relation to carcass weights in different breed groups. In addition, the effects of the proportion of concentrates and rapeseed meal (RSM) supplementation on animal performance, carcass characteristics and meat quality parameters were determined for Hereford (Hf) and Charolais (Ch) bulls. To achieve these aims five experiments were carried out. The objectives of the first experiment in which Hf and Ch bulls were offered grass silage-based diets, were to determine the effects on the performance, carcass traits and meat quality of the proportion of concentrate in the diet, and the inclusion of RSM in a barley-based concentrate. The objective of the second and third experiments were to study performance and meat quality of purebred Hf, Ch bulls and Hf × Ch crossbred bulls and Angus (Ab) and Limousin (Li) bulls and Ab × Li crossbred bulls which were offered grass silage-grain-based rations and raised to heavy carcass weights. The objective of the fourth experiment was to determine the growth and carcass traits of beef breed bulls and heifers. The data collected from Finnish slaughterhouses. The objective of the fifth experiment was to study the potential for improvement in the gain and carcass traits through Ab × beef breed crossbreeding compared to purebred Ab bulls and through Hereford Hf × beef breed crossbreeding compared to purebred Hf bulls. Continental breeds tended to have carcass traits that suit the Finnish beef production system well under the current Finnish feeding management approach. British breeds produced more intramuscular fat in the meat and have a higher sensory quality compared to Continental breeds. The carcass traits of British breeds can be enhanced for the current market demand by crossbreeding British breed dams with Continental breeds. The grass silage-grain-based diet suited beef breeds well for growing and finishing diets. The concentrate level can be reduced for British breeds. Continental breeds will benefit from increased concentrate levels in the diet. Protein supplementation does not add any substantial advantages to the diet. Using protein supplements will increase the environmental impacts of beef production.Viime vuosina tapahtunut lypsylehmien lukumäärän väheneminen on vähentänyt naudanlihantuotantoon ohjautuvaa eläinmäärää. Tämän vuoksi suomalainen lihateollisuus on pyrkinyt tavoitteellisesti lisäämään emolehmien lukumäärää, joka onkin lisääntynyt noin 20 % viimeisten 10 vuoden aikana. Tästä huolimatta kotimaista naudanlihaa ei pystytä tuottamaan kulutusta vastaavasti ja vajetta joudutaan paikkaamaan tuontilihalla. Vallitsevan tilanteen seurauksena suomalaiset lihatalot ovat hinnoittelulla ohjanneet naudanlihantuottajia nostamaan nautojen teuraspainoa. Työn ensimmäisenä tavoitteena oli tutkia eri lihanautarotujen vaikutuksia kasvuun sekä ruhon ja lihan laatuun, kun eläimet teurastetaan suomalaisiin tuotanto-olosuhteisiin tyypillisissä korkeissa teuraspainoissa. Toisena tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia parantaa tuotantotuloksia ja lihan laatua risteytysten avulla. Kolmas tavoite oli kartoittaa ruhojen rasvoittumista suhteessa teuraspainoon eri liharoduilla. Lisäksi selvitettiin ruokinnan väkirehutason ja valkuaislisän vaikutuksia kasvuun sekä ruhon ja lihan laatuun hereford (hf) ja charolais (ch) sonneilla. Ensimmäinen osakoe toteutettiin hf- ja ch-rotuisilla sonneilla ja kokeen tavoitteena oli tutkia väkirehutason ja rypsilisän vaikutuksia eläintuotokseen ja lihan laatuun. Toisen ja kolmannen osakokeiden tavoitteena oli tutkia hf-, ch- ja hf × ch –risteytyssonnien sekä Aberdeen angus- (ab), limousin- (li) ja ab × li –risteytyssonnien tuotanto-, teuras- ja lihan laatuominaisuuksia kasvatettaessa eläimet suuriin teuraspainoihin nurmisäilörehuun ja rehuviljaan pohjautuvalla ruokinnalla. Neljännen osakokeen tavoitteena oli tutkia liharotuisten sonnien ja hiehojen kasvu- ja teurasominaisuuksia valtakunnallisen teurasdatan perusteella. Viidennen osakokeen tavoitteena oli selvittää Suomessa teurastettujen liharotuisten risteytysnautojen kasvu- ja teurasominaisuuksia laajan data-aineiston pohjalta. Isot liharodut tuottavat tyypillisessä suomalaisessa tuotantojärjestelmässä ruhoja, jotka sopivat teurasominaisuuksiltaan hyvin Suomessa vallitsevaan markkinatilanteeseen. Toisaalta keskikokoisten brittiläisten rotujen liha oli tutkimuksissa marmoroituneempaa ja se sai paremmat aistinvaraiset arviot kuin isojen rotujen liha. Keskikokoisten rotujen ruhon laatuominaisuuksia voidaan ohjata vallitsevaan markkinatilanteeseen sopivammaksi risteyttämällä keskikokoisten rotujen emot pääterodun sonnilla. Pääterodun sonnit hyötyvät keskikokoista rotua enemmän dieetin väkirehutason nostamisesta. Valkuaislisällä ei saavuteta mitään erityistä hyötyä liharotuisten nautojen loppukasvatuksessa. Sen sijaan valkuaislisän käytöstä luopuminen on tehokas keino vähentää sonnan ja virtsan kautta tapahtuvaa typen eritystä.
Subject: kotieläinten ravitsemustiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
luke-luobio_43_2020 (1).pdf 1.037Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record