Från ett årtionde i Finland : August Schauman, republikanism och liberalism 1855–1865

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-653-448-3
Title: Från ett årtionde i Finland : August Schauman, republikanism och liberalism 1855–1865
Author: Grandell, Jens
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in History and Cultural Heritage
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-10-09
Language: sv
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-653-448-3
http://hdl.handle.net/10138/318252
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: From the mid-nineteenth century onwards, the political culture in Finland started to shift towards a more modern path. This turn was widely influenced by western liberal and republican languages. Although the history of liberalism in Finland has been broadly discussed in previous historical research, the discussion has often lacked a clear understanding of the concept of liberalism. This has in turn lead to a deficit in the understanding of republicanism as part of the Finish political landscape. This thesis addresses these questions by studying how a liberal and republican language was formulated and disseminated in Finland around the middle of the nineteenth century. The underlying notion of the theses is to nuance and broaden the understanding of the ideological turn that took place in Finland during the second half of the nineteenth century. The three main research questions that I pose are: 1) In what kind of spatial, social and historical context did August Schauman's liberal and republican language take form? 2) Which ideological elements were included in Schauman's worldview, and what does this say about the Finnish ideoscape around the mid-nineteenth century? 3) What strategies did Schauman use for the dissemination of ideas and what does the relationship between public and private thinking look like in a nineteenth-century context? The methodological framework is built around a biographical understanding of history. The individual perspective in connection with a source close reading reveals a nuanced thought landscape, which is something that has been overlooked in previous research. By regarding the individual, in this case the journalist August Schauman, as a representative of his times and as a prism in which the times are reflected, it is possible to highlight elements of history that would otherwise be challenging to capture. Studying one of the key public voices in ninteeenth-century Finland, August Schauman, this thesis shows how ideas are formulated on a personal level, processed within different collectives and in interaction with the surrounding society. Using newspapers, letters, and published memoires, I show the dynamics that describe the movement of ideas during the nineteenth century and how republicanism alongside with liberalism was part of the Finnish spectrum of ideas. In Finland, it was not until the 1860s that the term liberal was applied to domestic conditions. In the intellectual discussion that had taken place before this, one can, as I show in this thesis, find traces of republican thought, which, on the other hand, is not surprising given that republicanism lent central features to early liberalism. August Schauman's republicanism is brought to the fore by studying him in relation to time and space and by making him part of the public discussion of Finland's future.I den här avhandlingen undersöker jag hur det republikanska och liberala tänkandet i mitten av 1800-talet kommer till uttryck hos journalisten och lantdagsmannen August Schauman (1826–1896) och hur detta förhåller sig till den bredare historiska kontexten, till fennomanin, till skandinavismen och till utvecklingen av det finländska medborgarsamhället. Utgångspunkten är att nyansera och bredda förståelsen av den ideologiska svängning som skedde i Finland under 1800-talets andra hälft, särskilt med tanke på att liberalismens tidiga historia i Finland ofta har behandlats i ganska vaga termer, för att inte tala om republikanismen. August Schauman, som var född i Helsingfors till en adlig familj, var en samhällspåverkare och opinionsbildare med tidningspressen, föreningsväsendet och senare också lantdagen som forum för idéspridning. Som relativt väl bemedlad hade han möjlighet att resa förhållandevis mycket och vistas utomlands under längre perioder. Med vaket öga observerade han sin omgivning – för honom var tidningsläsandet alltid ett centralt led i hur han bildade sig en uppfattning om olika samhällen och om de rådande stämningarna. Han såg tidningen som ett av medborgarsamhällets viktigaste attribut – han hade anammat förståelse av tidningen som en möjliggörare av kommunikation mellan medborgare och styrande. I historien kan den enskilda individen hjälpa oss att se sådant som lätt hamnar i skymundan om man enbart ser till de övergripande strukturerna och ideologierna. Den biografiska metoden som ligger som grund för min avhandling är uttryckligen ett sätt att nyansera och bredda vår förståelse av en viss tidpunkt i historien. Schaumans texter erbjuder historikern en inblick i en föreställningsvärld där ideologierna liberalism, republikanism och nationalism möts och bildar en utgångspunkt för samhällspåverkning och opinionsbildning. August Schaumans republikanism tydliggörs när man studerar honom i förhållande till platsen och rummet och gör honom till en del av den offentliga diskussionen om Finlands framtid. Avhandlingen visar att det i Finland egentligen var först på 1860-talet som man började använda begreppet liberal på inhemska förhållanden. I den idébildning som hade ägt rum före det kan man också finna spår av republikanskt tankegods, vilket å andra sidan är föga förvånande i och med att republikanismen lånade centrala drag åt den tidiga liberalismen.
Subject: historia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
franetta.pdf 4.075Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record