What makes a great decahlete?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008173802
Title: What makes a great decahlete?
Author: Ylöstalo, Otto
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008173802
http://hdl.handle.net/10138/318344
Thesis level: master's thesis
Discipline: Tilastotiede
Abstract: Kymmenottelu on yleisurheilulaji, joka koostu kymmenestä yksilölajista, jotka suoritetaan sa-massa järjestyksessä kahden vuorokauden aikana. Kymmenen lajin tulokset pisteytetään viralli-sen pistetaulukon mukaan ja lopputulos on näiden lajien yhteenlaskettu pistemäärä. Tutkielman tavoitteena on tutkia, mikä tekee huippuluokan kymmenottelijaa. Lisäksi tarkastellaan miten henkilökohtaiset kehityskäyrät vertautuvat lajeittain. Aineistona käytetään vuonna 1970-2019 yli 8 500 pisteen kymmenottelijoiden kaudenparhai-den ottelusarjassa tehtyjen tuloksien tietoja. Ottelijaprofiilin muutoksia tutkitaan neljässä tasos-sa. Erikseen tarkastellaan ottelijan henkilökohtainen kehitys lajeittain ja näiden mahdollisia ero-ja. Teoriaosassa käsitellään Lairdin ja Waren lineaarinen sekamalli (LME malli) sekä siihen liittyvä rajoitettu suuremman uskottavuuden menetelmää (REML). Tutkielman tuloksien valossa vaikuttaa siltä, että kymmenottelussa pikajuoksulajit ovat tär-keimmässä roolissa. Varsinkin lähtökohtaisesti heikoille 400 metrin juoksijoille kehitys on suu-ri. Kymmenottelijan profiilissa on havaittavissa, että tietyt lähtökohtaisesti heikot lajit pysyvät suhteellisen heikkona verrattuna muihin.The decathlon is a track and field event that consists of ten single events, which are performed in the same order during two competitive days. The result from each event is according to the official scoring table transformed into points which are then added together and result in the final score. The aim of this study is to see, what makes an elite decathlete. The individual development in each event is observed. For this study material consisting of all recorded data by decathletes with a personal best of over 8 500 points from year 1970 to 2019 have been used. From the data the best (individual) results made within a decathlon per year was chosen up until the best season. Changes in the decathlete´s profile has been analyzed in four stages (clusters). Changes in the individual development pattern based on the initial level in each event is also observed. The theory part covers the linear mixed-effects model introduced by Laird and Ware. The restricted maximum likelihood method related to the model is deduced in detail. According to the results of the study it seems like the sprint events are of great importance in the decathlon. Especially initially weak 400-meter-runners make a notable progress. However, some initially weak events remain relatively weak compared to the initially stronger.
Subject: yleisurheilu
kymmenottelu
ottelijaprofiili
lineaariset sekamallit
monitasomallit
hierarkkiset mallit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
progradu.final.pdf 2.013Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record