Growth and resilience of non-vascular epiphytes in the Taita Hills, Kenya

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6474-2
Julkaisun nimi: Growth and resilience of non-vascular epiphytes in the Taita Hills, Kenya
Tekijä: Stam, Åsa
Tekijän organisaatio: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Doctoral Programme in Wildlife Biology
Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i forskning om vilda organismer
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2020-09-11
Kieli: eng
Kuuluu julkaisusarjaan: URN:ISSN:2342-5431
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6474-2
http://hdl.handle.net/10138/318373
Opinnäytteen taso: Artikkeliväitöskirja
Tiivistelmä: Non-vascular epiphytes (bryophytes, lichens) play an important ecological role in tropical montane cloud forests. Bryophytes and lichens influence hydrological conditions in forest canopies by intercepting large amounts of water and, through evapotranspiration, helping to maintain high humidity long after precipitation has ceased. Despite their obvious ecological importance, also for insects and other animals, few experimental studies on their ecology have yet been done in the tropics. For the remaining cloud forests in East Africa, basic information on biomass distribution and growth potential is urgently needed to better understand the various roles of non-vascular epiphytes in these montane ecosystems. The aim of this thesis was to study responses of tropical non-vascular epiphytes to environmental factors. Because of their sensitivity to atmospheric conditions, changes in the forest environment can effect epiphytes in many ways. I studied such effects in the montane forests of Taita Hills, Kenya. I analyzed epiphyte growth and resilience experimentally with the help of pendant transplants and studied epiphyte colonization of artificial substrates in different forest environments. The transplant studies provided a wealth of data on the ecology of nonvascular epiphytes. This included novel information on the growth responses of several epiphytic bryophyte and lichen species and their relations to environmental factors. Probable effect of climate change on the non-vascular epiphytes were simulated by comparing transplant performance in moist upper montane forests and drier lower montane forests, respectively. Results also indicated that the absence of many non-vascular epiphytes from exotic tree plantations more likely reflects the lack of suitable substrates than differences in forest microclimate. We developed a new method for documenting epiphyte colonization with the help of plastic nets. The results revealed consistent differences in epiphyte cover, biomass and community composition between different types of forests. Finally, floristic observations contributed to overall knowledge of epiphyte diversity in the study area and led to the discovery of many epiphytic species that were new for the Taita Hills region.Icke-vaskulära epifyter (mossor, lavar) spelar en viktig ekologisk roll i tropiska bergsområden skogar. Mossor och lavar påverkar hydrologiska förhållanden i skogarna genom att fånga upp regnvatten och dimma som de avdunsta senare, vilket leder till en hög luftfuktighet som resterande växter kan utnyttja. Trots sin viktiga roll i dessa ekosystem har överraskande få forskat deras ekologi i tropikerna. För att bättra kunna förstå ekologin i de kvarblivna, fragmenterade skogarna i östra Kenya, är det ytterst viktigt att samla grundläggande information såsom förståelse i fördelningen av biomassan, tillväxtpotential samt anpassningsförmågan hos icke-vaskulära epifyter. I min avhandling har jag forskat responsen hos icke-vaskulära epifyter till olika tillväxtmiljöer, samt undersökte koloniseringen av epifyter i olika slags skogar. Jag undersökte tillväxten, anpassningsförmågan och koloniseringskapaciteten allt som allt i ca 4 år i Taita bergen i Kenya. med hjälp av s.k. överflyttningsmetod och artificiella nät. Dessutom undersökte jag vilka arter är i största fara att försvinna på grund av förstörelse av livsmiljöer samt av den pågående klimatförändringen. Mina resultat påvisar att med hjälp av den s.k. överflyttningsmetoden kan vi få information om arternas tillväxtmöjligheter, och om deras förmåga att återhämta sig och anpassa sig till ett torrare klimat. Med hjälp av mina resultat förstår vi nu också bättre hur icke-vaskulära epifyter skulle möjligtvis växa i området ifall skogarna var ursprungliga – mina resultat från överflyttningsmetoden påvisar nämligen att den potentiella distributionen av epifyter är mycket bredare i teorin än vad den är idag p.g.a. exotiska trädslag. Förutom ny information om ekologin hos icke-vaskulära epifyter i dessa områden så hittade vi också flera nya arter för Taita-bergen.
Avainsanat: luonnontieteet, kasviekologia
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
growthan.pdf 2.625MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot