Sommiteltu todellisuus : Erik Enrothin taiteellinen diskurssi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6444-5
Title: Sommiteltu todellisuus : Erik Enrothin taiteellinen diskurssi
Author: Moisio, Tomi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Doctoral Programme in Philosophy, Arts and Society
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-09-18
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6444-5
http://hdl.handle.net/10138/318611
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Composed Reality. The Artistic Discourse of Erik Enroth My doctoral thesis consists of a monograph on the life work and artistic production of Erik Enroth (1917–1975) written for the discipline of Art History in the Department of Cultures of the University of Helsinki. Previous research on the artist has covered only part of his oeuvre, and particularly his late work in the years 1963–1975 has remained uninvestigated. My thesis is thus the first academic research project to cover the whole of Enroth’s artistic career. I have three particular perspectives in my examination of Erik Enroth’s artistic discourse. They can be encapsulated in the concepts: narrative, context and the problematics existing between the image and the word. In my methodological approach, I employ in particular cognitive narratology, narrative hermeneutics and Quentin Skinner’s theory regarding the concept of context. My central research question is: What kind of influence did the postwar societal and artistic context have on the development of Erik Enroth’s artistic discourse? Although Enroth was above all a painter, he also expressed himself in writing. Therefore, in my thesis I also examine his written production and attach the themes he expressed in it to his pictorial expression. Thus Enroth’s paintings and poems constitute my primary research material. The objects of my research include offering a comprehensive view of Erik Enroth’s artistic discourse, supplementing the omissions of previous research and questioning certain prevailing conceptions and locating Enroth’s oeuvre within the context of Finnish and partly also international modernism in the fine arts. In my research, the concept of discourse, with its multiple ramifications, refers primarily to self-expression. It includes the written text, speech and the idiom of pictorial art. My starting point is semiotic, since this self-expression is also examined as text. In my monograph, I have striven to gather together for the first time certain rather scattered observations. My thesis also considers what directions future research on Erik Enroth might take and opens up a debate on the need for a re-evaluation of his oeuvre.Väitöskirjatyöni Sommiteltu todellisuus. Erik Enrothin taiteellinen diskurssi on Helsingin yliopiston taidehistorian tieteenalaan tehtävä monografia taiteilija Erik Enrothin (1917–1975) elämäntyöstä ja taiteellisesta tuotannosta. Tähänastinen taiteilijaan kohdistunut tutkimus on kattanut vain osan hänen tuotannostaan. Erityisesti myöhäistuotanto vuosilta 1963–1975 on jäänyt tarkastelun ulkopuolelle. Lisäksi Enrothia on luonnehdittu melko yksipuolisesti taidehistoriallisissa kirjoituksissa. Tamperelaisen liikenaisen ja taidemesenaatin Sara Hildénin kanssa naimisissa ollut taiteilija mainitaan usein vain ensimmäisen vaimonsa yhteydessä. Väitöskirjani on ensimmäinen koko Enrothin taiteelliseen uraan kohdistuva akateeminen tutkimus. Minulla on kolme tarkempaa näkökulmaa pureutuessani Erik Enrothin elämään ja teoksiin. Ne tiivistyvät käsitteisiin kertomus, konteksti sekä kuvan ja sanan välinen problematiikka. Pohdin, minkälaisia kertomuksia taiteilijasta on tuotettu tähänastisessa taidehistoriankirjoituksessa ja mitä ongelmia ja haasteita tällaiseen tarinankerrontaan sisältyy. Tarkastelen myös, miten taiteen avulla pystyy saattamaan ympäröivän todellisuuden helpommin käsitettävään ja käsiteltävään muotoon. Keskeinen tutkimuskysymykseni on, minkälainen vaikutus toisen maailmansodan jälkeisellä yhteiskunnallisella ja taiteellisella kontekstilla oli Erik Enrothin taiteellisen ilmaisun kehittymisessä. Vaikka Erik Enroth oli ennen kaikkea kuvataiteilija, hän ilmaisi itseään myös kirjallisesti. Enrothilta julkaistiin runokokoelma Hornkarlens sånger vuonna 1950, ja lisäksi hän toimi taidekriitikkona. Tarkastelen väitöskirjassani myös Enrothin kirjallista tuotantoa ja nidon sen teemat hänen kuvalliseen ilmaisuunsa. Tutkimukseni tavoitteita ovat kokonaisvaltaisen käsityksen tarjoaminen Erik Enrothin taiteellisesta itseilmaisusta, aiemman tutkimuksen puutteiden täydentäminen ja joidenkin vallitsevien käsitysten kyseenalaistaminen, sekä Enrothin tuotannon sijoittaminen osaksi suomalaisen ja kansainvälisen kuvataiteen modernismia. Väitöskirjassani esitellään ensimmäistä kertaa sitä laajaa aineistoa, jonka taiteilijan leski Sinikka Enroth vei mukanaan muuttaessaan Ensenadaan Meksikoon vuonna 1980. Meksikosta löytyi 67 maalausta ja niiden lisäksi viljalti piirustuksia, luonnoksia, valokuvia sekä matkapäiväkirjoja. Tämä aineisto syventää käsitystä Erik Enrothista ja hänen taiteestaan. Ensenadassa olevia maalauksia ei ole nähty Suomessa 1970-luvun jälkeen. Tutkimukseni avaa keskustelun Erik Enrothin taiteellisen tuotannon uudelleenarvioimiseksi.
Subject: taidehistoria
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SOMMITEL.pdf 3.807Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record