Journalistikens heta känslor

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/318612

Citation

Linden , C-G 2020 , Journalistikens heta känslor . i E Gardeström & H S Rehnberg (red) , Vad är journalistik? : En antologi av journalistiklärare på Södertörns högskola . Journalistikstudier vid Södertörns högskola , nr. 12 , Södertörns Högskola , Huddinge , s. 77-85 . < http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1422564/FULLTEXT01.pdf >

Titel: Journalistikens heta känslor
Sekundär titel: Hot feelings of journalism
Författare: Linden, Carl-Gustav
Medarbetare: Gardeström, Elin
Rehnberg, Hanna Sofia
Upphovmannens organisation: Svenska social- och kommunalhögskolan
Democracy, Political Participation and Institutional Change
Journalism and Communication
Utgivare: Södertörns Högskola
Datum: 2020-04
Språk: swe
Sidantal: 9
Tillhör serie: Vad är journalistik?
Tillhör serie: Journalistikstudier vid Södertörns högskola
ISBN: 978-91-88663-98-6
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/318612
Subject: 518 Medie- och kommunikationsvetenskap
journalism
emotions
Passion
audience
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: publishedVersion


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
journalistikens_heta_k_nslor.pdf 71.43Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post