Rakennusurakoitsijan vastuu sisäilmaongelmista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008263882
Title: Rakennusurakoitsijan vastuu sisäilmaongelmista
Author: Lindroos-Dobkowicz, Lotta
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202008263882
http://hdl.handle.net/10138/318642
Thesis level: master's thesis
Discipline: Velvoiteoikeus
Obligation law
Obligationsrätt
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan rakennusurakoitsijan vastuuta sisäilmaongelmista. Aiheen tutkiminen on ollut perusteltua, sillä sisäilmaongelmat ovat merkittävä laatuongelma kotimaisessa rakennuskannassa ja vastuu niiden ympärillä epäselvää. Tutkielmassa selvitetään, milloin sisäilmaongelma on rakennusurakoitsijan virhesuoritus ja voiko vastuu joissain tapauksissa kuulua urakoitsijan vastuulle myös muusta, kuin rakennusvirheeksi lukeutuvasta syystä. Rakennusten sisäilmaongelmia koskevissa keskusteluissa on usein noussut esiin sisäilmasairastelu ja terveyshaitat. Tutkielmassa on siksi pyritty vastaamaan myös siihen, voiko sisäilmaongelmasta aiheutuneet seurausvahingot kuulua urakoitsijan vastuupiiriin joko siten, että urakoitsijan korvausvelvollisuus toteutuu sopimusketjua pitkin, tai niin, että vastuu voidaan perustaa sopimuksenulkoisiin vastuunormeihin. Varsinainen ydinsisältö tutkielmassa ei kuitenkaan ole sopimus- ja deliktivastuun vertailu, vaan tutkielma jäsentää yleisemmällä tasolla voimassa olevan oikeuden sisältöä valitun aiheen eli rakennusurakoitsijan sisäilmaongelmavastuun osalta. Tarkasteltava vastuuasetelma on pääurakoitsijan ja rakennuttajan välinen sopimussuhde, johon voidaan soveltaa YSE 1998 -ehtoja. Tämä valinta on tehty siksi, että rakennusurakan yleisten sopimusehtojen merkitys rakentamisessa on hallitseva. YSE 1998 -ehtoja ei kuitenkaan sovelleta kaikkiin urakkasopimuksiin ja urakkamalleihin, minkä johdosta tarkastelua ei ole rajattu vain niihin urakkasopimusmalleihin, joihin ehtoja tyypillisesti sovelletaan. Erilaisten sopimusjärjestelyiden tarkastelu muodostaa merkittävän osan tutkielmaa. Suomalainen rakennussopimuskulttuuri on monipuolistunut viime vuosikymmenten aikana ja sopijapuolten mahdollisuudet tehtävä- ja vastuunjaon toteuttamiseen ovat sitä myötä lisääntyneet. Tällä kehityssuunta vaikuttaa osaltansa siihen, miten urakoitsijan vastuu rakennusvirheistä nykypäivänä rakentuu ja toteutuu. Niin rakennusurakoitsijan vastuu kuin urakkasopimukset ovat perinteisesti kuuluneet sopimusvapauden piiriin, johon lainsäätäjällä ei ole ollut intressiä puuttua. Rakentamisen laadussa esiintyvät ongelmat – erityisesti sisäilmaongelmat – ovat kuitenkin edellyttäneet lainsäätäjältä toimia rakennuslainsäädännön ohjausvaikutuksen ja lähtökohtaisen vastuuasetelman muuttamiseksi. Tutkielmassa selvitetään uudistettavaa maankäyttö- ja rakentamislakia ja uudistuksen vaikutusta urakkasopimussuhteisiin.
Subject: Velvoiteoikeus
rakennusurakka
rakennusvirhe
YSE 1998 -ehdot
sisäilmaongelma
urakoitsijan vastuu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record