Rådarens gåta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/318734
Title: Rådarens gåta
Author: Wong, Chin-Chin; Kumpulainen, Kristiina; Sintonen, Sara; Sairanen, Heidi; Byman, Jenny; Renlund, Jenny; Erfving, Emilia; Hintsa, Antti
Publisher: Helsingfors universitet, Playful Learning Center
Date: 2020
ISBN: 978-951-51-5570-2
URI: http://hdl.handle.net/10138/318734
Abstract: Rådarens gåta består av en samling lekfulla, multilitterära material. Målet med Rådarens gåta är att öka barns intresse och medvetenhet om miljöfrågor, samt kompetens i ekologisk litteracitet och multilitteracitet. Genom de pedagodiska materialen och en saga som kopplar till finska myter, kan barnen undersöka och reflektera över miljö- och klimatfrågor. Sagan börjar med att åskans rådare Ukko en dag tappar kontrollen över vädret. Barnens uppgift är att ta reda på vad detta kan bero på och att skapa fantasifulla lösningar för att hjälpa Ukko att bli glad igen och återfå kontrollen över vädret. Totalt består processen av sju pedagogiska aktiviteter, som utförs både i och utanför klassrummet, innefattande lärarens vägledning, barns explorativa lärande samt gruppdiskussioner. I materialet ingår instruktioner för aktiviteterna, exempelfrågor för gruppdiskussionerna, samt pysselrekvisita. Denna lärandeupplevelse bygger vidare på det tidigare materialet från Rådarens viskning. I Rådarens gåta möter vi åter åskans rådare Ukko, skogens rådare Tapio, vattnets rådare Vetehinen och den forntida Siaren.
Rights: Creative Commons License (CC BY-NC 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rådarens_gåta_2020.pdf 67.64Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Creative Commons License (CC BY-NC 4.0) Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons License (CC BY-NC 4.0)