Mediakuutio -projekti Keskustakirjasto Oodin Kuutiossa : Mediateosten toteuttamiseen tarvittava asiantuntijuus ja välittäjyys taiteilijoiden ja järjestäjien näkökulmasta

Show simple item record

dc.contributor.author Hänninen, Soila
dc.contributor.author Koski-Vähälä, Sari
dc.contributor.author Lindfors, Ninu
dc.contributor.author Vuorinen, Anna-Kaisa
dc.contributor.author Ziegler, Denise
dc.date.accessioned 2020-08-28T09:00:00Z
dc.date.available 2020-08-28T09:00:00Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/318738
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2020082864552
dc.description Tutkimuksen konteksti : Tutkijaryhmä koostui Taideyliopiston Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntijan ja Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutuksiin osallistuvista taiteen ammattilaisista. Taideyliopiston Kuvataideakatemian tutkijatohtori Denise Ziegler toimi ryhmän vetäjänä. fi
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa kerättiin tietoa Mediakuutio -projektin teosten tuotannollisista rakenteista ja reunaehdoista sekä pohdittiin tarvittavaa asiantuntijuutta ja välittäjyyttä taiteilijoiden ja järjestäjien näkökulmasta. Tutkimus on tehty eri taiteenalan ammattilaisten näkökulmia hyödyntäen. Tutkimuksessa käytettiin tiedonhankintaan puolistrukturoituja haastatteluja, osallistavaa yleisötyöpajaa ja palautekyselyä. Kevään 2020 Koronapandemia on vaikuttanut kaikkien osapuolten aikatauluihin. Kuutio julkisena tilana, Keskustakirjasto Oodissa, nähtiin kutsuvana konseptina media-taiteelle ja esitysalustana, joka poikkeaa “valkoisen kuution” perinteestä. Taiteilijoille järjestetty työpaja koettiin hyväksi tavaksi hahmottaa ja sisäistää uutta teknologiaa ja esittämisen tapaa. Huolta aiheutti taiteilijan palkkion suuntautuminen suoraan teknisen avun, eli koodausasiantuntijan palkkaukseen. Projektin kipupisteenä oli myös Kuution toimimaton tekniikka, jonka vuoksi teosten työstäminen jäi ”kuvittelun tasolle”. Odotus oli, että Kuutio-tilassa yleisö voi kokea kokonaisvaltaisia, tunteita herättäviä teoksia. Järjestäjät näkivät, että immersiiviset teokset toimivat yleisölle polkuna nykyilmiöiden äärelle. Joonas Hyvösen teoksen yhteyteen suunniteltiin yleisötyöpaja, joka herättäisi osallistujia pohtimaan kommunikaatiota ja kohtaamista osallistavan taiteen, draaman ja performanssin keinoin. Ami Lindholmin teoksen suunnitteluun yleisöä osallistavassa tapahtumakokonaisuudessa kartoitettiin vauvaperheiden kokemuksia siitä, mikä arjessa uuvuttaa ja antaa voimaa. Yleisön osallistumista havainnoitiin palautekyselyn avulla. Järjestävällä taholla oli suuri tahtotila, sitoutuneisuus ja halu auttaa teosten toteutuksessa. Ajan puute aiheutti kuitenkin turhautumista ja voimattomuutta. Huomautettiin myös, että välittäjyydestä opitaan jatkuvasti. On kiinnitettävä huomiota esimerkiksi Oodin henkilökunnan välittäjäosaamiseen ja osaamisen koordinoimiseen ja päivitettävä sitä. Tärkeänä huomiona nousi esiin, että välittäjyyteen sisältyy jatkuvuus. Välittäjyys ei ole hetkellinen ilmiö. Mediakuutio on Taiteen edistämiskeskuksen hanke. Haastatteluissa kävi ilmi, että uutta teknologiaa hyödyntävissä projekteissa täydennyskoulutukselle on suuri tarve. Heräsi kysymys, mikä taho vastaa tulevaisuudessa vastaavien projektien ja niiden rahoituksen järjestämisestä. Yhteistyö eri osapuolten kesken ja projektin kollektiivinen kehittäminen ovat avainasemassa. fi
dc.format.extent 133
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Taideyliopisto fi
dc.subject julkinen mediataide fi
dc.subject immersiivinen taide fi
dc.subject taiteen välittäjyys fi
dc.subject mediataiteen tuotantoprosessi fi
dc.subject taide kirjastossa fi
dc.subject ammattitaiteilijoiden täydennyskoulutus fi
dc.title Mediakuutio -projekti Keskustakirjasto Oodin Kuutiossa : Mediateosten toteuttamiseen tarvittava asiantuntijuus ja välittäjyys taiteilijoiden ja järjestäjien näkökulmasta fi
dc.title.alternative Mediateosten toteuttamiseen tarvittava asiantuntijuus ja välittäjyys taiteilijoiden ja järjestäjien näkökulmasta fi
dc.type Muu fi
dc.type Tutkimusraportti fi
dc.subject.ysa taide fi
dc.subject.ysa julkinen taide fi
dc.subject.ysa mediataide fi
dc.subject.ysa tuotanto fi
dc.subject.ysa prosessit fi
dc.subject.ysa kuvataideoppilaitoikset fi
dc.subject.ysa taidekorkeakoulut fi
dc.subject.ysa täydennyskoulutus fi
dc.subject.ysa tutkimusraportit

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View Description
Tutkimusraportti_Mediakuutio_2020.pdf 24.54Mb PDF View/Open Tutkimusraportti

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record