Characteristics of children with emotional problems and depressed mood : examination of associations with behaviour, sleep and inhibitory control

Show simple item record

dc.contributor.author Maasalo, Katri
dc.date.accessioned 2020-08-31T04:40:39Z
dc.date.available 2020-09-15
dc.date.available 2020-08-31T04:40:39Z
dc.date.issued 2020-09-25
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-6282-3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/318827
dc.description.abstract Emotional symptoms are symptoms of anxiety and depression that are included in the broad dimension of internalising symptoms encompassing feelings and behaviours such as fearfulness, worry, sadness, and withdrawal. Elevated levels of emotional symptoms are prevalent in children and often a precursor of adolescent and adulthood mental health disorders, such as major depression, one of the leading causes of disability in Finland and worldwide. The prevention of depression is a global challenge. Although major depression is a relatively rare condition in childhood, the more common emotional symptoms and subthreshold conditions of depression in childhood have been identified as possible targets for preventive action in the battle against depression. Results of studies involving adolescent participants suggest that examining the precursors of depression at the symptom level could aid in recognising individuals at risk for escalation to more severe disorders. Depressed mood, an emotional symptom that is one of the core symptoms of depression, has been associated with a future risk of psychopathology and may also cause current impairment, increasing the importance of early detection. However, there has not been much research on depressed mood in children. The present study examined the associations between emotional problems and depressed mood and three suggested risk factors for emerging, prolonging, and escalating emotional symptoms: inhibitory control, sleep problems, and co-occurring behaviour problems. The aim of the study was to provide data that would aid in the early recognition and prevention of emotional problems. Cross-sectional questionnaire data from the Strengths and Diffculties Questionnaire (SDQ) and the Quality of Life Questionnaire 17D were used in studies I–III, and the go/no-go task was used to assess children’s inhibitory control in the longitudinal study IV. The first study examined the prevalence of emotional problems and depressed mood in a population-based sample of 1,714 children aged 4–12. The associations of emotional problems and depressed mood with conduct problems and hyperactivity, as well as with child and family factors were also examined. In the population-based sample, 5.8% of the children had emotional problems and 16.0% had depressed mood. Both emotional problems and depressed mood were associated with sleep problems, illness or disability in children, and not living with both parents. Emotional problems and depressed mood were both significantly associated with conduct problems and hyperactivity. Of the emotional symptoms, depressed mood had the strongest association with both conduct problems and hyperactivity. The second study examined the prevalence of emotional problems and depressed mood in a child psychiatric outpatient sample of 862 children aged 6–12 and the associations of emotional problems and depressed mood with conduct problems and hyperactivity. The impact of depressed mood on children’s global functioning was also assessed. In the clinical sample, 13.1% of the children had emotional problems, and 59.4% had depressed mood. Emotional problems and depressed mood were signi􀂿cantly associated with conduct problems but not hyperactivity. Irrespective of diagnosis, depressed mood was consistently associated with poorer global functioning. The third study examined the associations of child-reported sleep problems and emotional symptoms in a child psychiatric outpatient sample of 432 children aged 6–12. Child-reported sleep problems were the most common among children with depression or anxiety, and sleep problems were significantly associated with depressive disorders. Even among children with attention-deficit/hyperactivity disorder or oppositional de􀂿ant or conduct disorder, sleep problems were associated with emotional symptoms, suggesting that child-reported sleep problems are indicative of subthreshold emotional problems in these children. The fourth study assessed the association between inhibitory control skills and internalizing symptoms in a sample of 2,874 children aged 7–9 using a longitudinal design with a statistical model that distinguishes within-person variance from between-person variance between the constructs. Over the course of the study, the association between inhibitory control and internalizing symptoms was explained at the between-person level. This 􀂿nding supports the hypothesis that among children at this developmental stage, inhibitory control and emotional symptoms are associated as trait-like constructs. However, no cross-lagged associations suggesting a potential causal relationship were found. The findings of these four studies suggest that depressed mood is associated with similar risk factors as emotional problems in general. When emotional problems are associated with conduct problems or hyperactivity, this association is mostly explained by depressed mood. The global functioning level was poorer among child psychiatric patients with depressed mood than among those with normal mood. The findings also suggest that when a child has a sleep problem, it is useful to evaluate the presence of emotional problems and depressed mood. The association between emotional problems and inhibitory control suggests they could have a shared background. en
dc.description.abstract Vakava masennus on yksi yleisimmistä työkyvyttömyyden syistä Suomessa ja kansainvälisesti. On esitetty, että vakavaa masennusta voisi ehkäistä vaikuttamalla lapsuudessa yleisempiin tunne-elämän oireisiin ja diagnoosikynnyksen alle jääviin masennusoireisiin. Yksi masennuksen ydinoireista, masentunut mieliala, voi paitsi lisätä myöhemmän häiriön riskiä jo itsessään aiheuttaa toimintakyvyn laskua. Tutkimuksessa selvitettiin tunne-elämän oireiden ja masentuneen mielialan yhteyttä lapsen inhibitiokykyyn, univaikeuksiin ja käyttäytymisen oireisiin väestö- ja potilasaineistoissa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan edistää tunne-elämän oireiden varhaista tunnistamista sekä ennaltaehkäisyä. Osatutkimukset I–III ovat poikkileikkaustutkimuksia, joissa hyödynnettiin Vahvuudet ja vaikeudet -kyselyllä sekä elämänlaatumittari 17D:llä kerättyä tietoa. Pitkittäisasetelmassa toteutetussa osatutkimuksessa IV käytettiin lisäksi go/no-go-tehtävää lasten inhibitiokyvyn mittarina. Väestöaineistossa 6 %:lla lapsista esiintyi tunne-elämän ongelmia ja 16 %:lla masentunutta mielialaa. Tunne-elämän ongelmat ja masentunut mieliala olivat yhteydessä lapsen univaikeuksiin, lapsen sairauteen tai vammaan sekä siihen, että molemmat vanhemmat eivät asuneet yhdessä lapsen kanssa. Tunne-elämän ongelmat ja masentunut mieliala olivat yhteydessä käytösongelmiin ja ylivilkkausoireisiin. Yksittäisistä tunne-elämän oireista masentunut mieliala oli vahvimmin yhteydessä sekä käytösongelmiin että ylivilkkausoireisiin. Potilasaineistossa 13 %:lla lapsista oli tunne-elämän ongelmia ja 59 %:lla masentunutta mielialaa. Sekä tunne-elämän ongelmat että masentunut mieliala olivat yhteydessä käytösongelmiin, mutta eivät ylivilkkausoireisiin. Masentunut mieliala oli yhteydessä alentuneeseen. Potilasaineistossa univaikeudet olivat yleisimpiä lapsilla, joilla oli mieliala- tai ahdistushäiriö. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriössä sekä uhmakkuus- tai käytöshäiriössä univaikeudet olivat yhteydessä tunne-elämän oireiden määrään. Pitkittäistutkimuksessa lasten inhibitiokyky ja tunne-elämän oireet olivat yhteydessä toisiinsa kuten piirteet, joilla on kehityksellistä jatkuvuutta. Inhibitiokyvyn ja tunne-elämän oireiden välillä ei havaittu ristiviiveyhteyksiä, jotka voisivat viitata kausaalisuhteisiin. Tuloksemme viittaavat siihen, että masentunut mieliala on yhteydessä samankaltaisiin riskitekijöihin kuin tunne-elämän oireet yleensä. Tunne-elämän ongelmien ja käyttäytymisen oireiden yhteys vaikuttaa selittyvän pääasiassa masentuneen mielialan yhteydellä käyttäytymisen oireisiin. Lastenpsykiatrisilla potilailla masentunut mieliala on yhteydessä alentuneeseen toimintakykyyn, ja lapsen ilmoittama univaikeus voi viitata tunne-elämän oireisiin. Tunne-elämän oireilla ja alentuneella inhibitiokyvyllä voi olla yhteinen tausta. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-6281-6
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject lastenpsykiatria
dc.title Characteristics of children with emotional problems and depressed mood : examination of associations with behaviour, sleep and inhibitory control en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Artikkeliväitöskirja fi
dc.type.ontasot Artikelavhandling sv
dc.ths Aronen, Eeva
dc.opn Gyllenberg, David
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor.organization Doctoral Program in Clinical Research en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.organization Kliininen tohtoriohjelma fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, medicinska fakulteten sv
dc.contributor.organization Doktorandprogrammet i klinisk forskning sv
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Characteristics ... ems and depressed mood.pdf 1.241Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record