Ilmastonmuutos lukion opetussuunnitelmissa ja maantieteen oppikirjoissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/318867

Citation

Tani , S , Hilander , M & Leivo , J 2020 , ' Ilmastonmuutos lukion opetussuunnitelmissa ja maantieteen oppikirjoissa ' , Ainedidaktiikka , Vuosikerta. 4 , Nro 2 , Sivut 3-24 . https://doi.org/10.23988/ad.88063

Title: Ilmastonmuutos lukion opetussuunnitelmissa ja maantieteen oppikirjoissa
Author: Tani, Sirpa; Hilander, Markus; Leivo, Julia
Contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
Date: 2020
Language: fin
Number of pages: 22
Belongs to series: Ainedidaktiikka
ISSN: 2489-5636
URI: http://hdl.handle.net/10138/318867
Abstract: Oppikirjan merkitys suomalaisessa koulussa on perinteisesti ollut – ja yhä edelleen usein on – suuri: se, millaisia sisältöjä ja millaisia painotuksia oppikirjoissa esitetään, vaikuttaa vahvasti opetuksen etenemiseen. Tästä huolimatta oppikirjojen asiasisältöjä on tutkittu verrattain vähän. Ilmastonmuutoksen vakavuus on tunnustettu viime vuosina kansainvälisesti, ja tämä huoli on välittynyt myös koulutuksen ja kasvatuksen kentälle. On pohdittu sitä, mitä ilmastonmuutoksesta tulisi tietää, ja kenen vastuulla ilmastonmuutokseen liittyvien aiheiden opettaminen on. Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten ilmastonmuutosta käsitellään kahdessa suomalaisessa lukion pakollisen maantieteen kurssin oppikirjassa (GEOS ja Manner). Tulosten mukaan oppikirjat eroavat selvästi siinä, millaista tietoa ilmastonmuutoksesta ne sisältävät, millaisia havainnollistamisen keinoja niissä käytetään ja millaisen painoarvon ne antavat yksilölle ja yhteiskunnalle ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopeutumisessa. Oppikirjojen yksi suurimmista puutteista on se, että ne eivät esittele riittävästi helposti toteutettavia ilmastonmuutoksen hillitsemisen keinoja. Tulevissa lukion opetussuunnitelman perusteissa (2019) ilmastonmuutos mainitaan lähes kuusinkertaisesti aiempaan opetussuunnitelmaan (2015) verrattuna. Tämä voi vaikuttaa lukion maantieteen pakollisen kurssin oppikirjojen sisältöihin lähitulevaisuudessa.
Subject: 516 Kasvatustieteet
ilmastonmuutos
opetussuunnitelma
lukio
maantiede
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tani_Hilander_Leivo_Ainedidaktiikka2020.pdf 7.188Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record