Adult Dystonia in Finland : The Prevalence, Comorbidities, Retirement and DBS in Dystonia in the Years 2007-2016

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5907-6
Title: Adult Dystonia in Finland : The Prevalence, Comorbidities, Retirement and DBS in Dystonia in the Years 2007-2016
Author: Ortiz, Rebekka
Other contributor: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Kliininen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i klinisk forskning
Doctoral Program in Clinical Research
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-09-01
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5907-6
http://hdl.handle.net/10138/318912
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Dystonia is a movement disorder with distinguishable abnormal postures and movements. However, the non-motor symptoms are now being understood to be part of the disease. Deep brain stimulation (DBS) has established as secondline treatment for the medically refractory dystonia. In this dissertation, the prevalence, comorbidities and retirement in dystonia was assessed in the years 2007-2016 in Finland. Moreover, the utilization of DBS in dystonia was evaluated. The contact prevalence of adult onset isolated dystonia was 405 per million. Especially the prevalence of adult-onset isolated cervical dystonia (CD) was high being 304 per million. The prevalence of other dystonia types varied from 1-33 per million. The highest prevalence within mainland Finland was recorded in its eastern parts. The good coverage of patients in the study might account for the difference, but genetic or exogenous geographical factors cannot be excluded. Altogether 585 DBS operations were made in the studied period, 37 of them with a dystonia indication. The motor scores had improved 55% on average at twelve months. The most common adverse events were postoperative infections. The role of DBS in dystonia as a safe and effective treatment was reinforced. However, the number of operations was relatively small and performed during a late stage of illness. DBS should be offered as a treatment more frequently. Anxiety and depression were the most prominent comorbidities in CD. However, their prevalence was less than expected, and it is likely that they are underdiagnosed in CD. The working ability in CD is reduced causing earlier retirement and the co-occurrence of psychiatric diseases that further emphasise the difference. More health-care resources should be devoted to support the working ability of CD patients. The active screening of non-motor symptoms, particularly the psychiatric comorbidities in CD treatment should be emphasised.Dystonia on liikehäiriö, jossa on tunnistettavia poikkeavia liikkeitä ja asentoja. Tämän lisäksi myös ei-motoriset oireet tunnistetaan enenevästi kuuluvan sairauteen. Syväaivostimulaatio (deep brain stimulation, DBS) on vakiinnuttanut asemansa vaikeahoitoisen dystonian invasiivisena hoitona. Tässä väitöskirjassa selvitettiin dystonian esiintyvyyttä, komorbiditeettia ja eläköitymistä vuosina 2007-2016 Suomessa. Lisäksi tutkittiin DBS:n käyttöönottoa dystoniassa. Aikuisiällä alkaneen isoloituneen dystonian esiintyvyys oli 405 / miljoona henkeä. Aikuisiällä alkanut isoloitunut servikaalidystonia oli yleisin, esiintyvyyden ollessa 304 / miljoona henkeä. Muiden dystoniatyyppien esiintyvyys vaihteli välillä 1-33 / miljoona henkeä. Luokittelemattoman servikaalidystonian esiintyvyys oli suurinta Itä-Suomessa. Servikaalidystonian esiintyvyys on korkea Suomessa useisiin muihin maihin verrattuna. Osin terveydenhuollon rakenteet saattavat vaikuttaa tutkimustulokseen, mutta geneettisten tai maantieteellisten tekijöiden osuutta ei voi poissulkea. Kaikkiaan 585 DBS-operaatiota tehtiin tutkittuna ajanjaksona ja näistä 37 tehtiin dystonia-potilaille. Motorisen pisteytyksen perusteella oirekuva oli helpottunut 55%:lla vuoden kuluttua operaatiosta. Yleisimmät haittavaikutukset olivat leikkauksen jälkeiset tulehdukset. Masennus ja ahdistus ovat yleisimpiä servikaalidystonian komorbiditeetteja. Niiden esiintyvyys oli kuitenkin oletettua vähäisempää ja on mahdollista, että kyseiset sairaudet ovat alidiagnosoituja dystoniassa. Työkyky on alentunut servikaalidystoniassa ja psykiatriset sairaudet edelleen varhentavat eläköitymistä. Terveydenhuollon resursseja pitäisi lisätä tukemaan servikaalidystoniapotilaiden työkykyä. Lisäksi ei-motoristen, erityisesti psykiatristen, oireiden esiintyvyyttä tulisi kartoittaa ja hoitaa aktiivisemmin.
Subject: lääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ADULTDYS.pdf 2.220Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record