Propositions for unfinished thinking : the research score as a medium of artistic research

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-353-026-3
Title: Propositions for unfinished thinking : the research score as a medium of artistic research
Author: Hug, Joa
Contributor: Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) / Forskningscentrum för teater, dans och performance / Performing Arts Research Centre
Date: 2020
Thesis level: Doctoral thesis
Belongs to series: Acta Scenica
ISSN: 2242-6485
ISBN: 978-952-353-026-3
URI: http://hdl.handle.net/10138/318930
URN:ISBN:978-952-353-026-3
Electronic publication: https://www.researchcatalogue.net/view/433112/596407
Abstract: Tässä kirjallisessa työssä esitellään kirjoittajan väitöskirjatutkimuksen tulokset ja tutkimusprosessin kulku, ja se toimii samalla tohtorintutkinnon tutkintovaatimusten viimeisenä, kirjallisena osana – kommentaarina. Tutkimus on tehty Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa, ja se pureutuu kehollisen ja käsitteellisen reflektion välillä yleisesti tehtyyn jaotteluun – käytäntöön, joka muodostuu merkittäväksi haasteeksi esiintyjäkoulutusta käsittelevässä tutkimuksessa. Väitöskirjatutkimus perustuu pitkälti Body Weather esityskoulutukseen, ja siinä tarkastellaan manipulaatioiksi kutsuttujen, kosketukseen perustuvien kehollisten käytäntöjen episteemistä potentiaalia. Näistä käytännöistä kootaan taiteellisen tutkimuksen väline—tutkimus-score—josta muodostuu sekä tärkein tutkimuksessa käytetty menetelmä että sen merkittävin tutkimustulos. Tutkimus-score esitellään kommentaarissa tapana, joka edistää keskeneräisiä ajatusprosesseja ja tekee turhaksi jaottelun fyysisen toiminnan ja käsitteellisen reflektion välillä. Score mahdollistaa myös representaationaalisten tietomallien korvaamisen posthumanistisilla, performatiivisilla malleilla. Keskeneräistä ajattelua ei pidetä työssä yksittäisen, intentionaalisen ja agentiivisen subjektin ominaisuutena, vaan se nousee esiin kehonvälisten suhteiden laajennetusta verkostosta: siinä ilmaistaan ajatuksia tavalla, jossa kieltä ei eroteta sen affektiivisista sävyistä, ja näin ollen sitä on vaikea tarkoin määritellä. Kommentaarissa käsitellään kattavasti kehollisuutta, materiaalisuutta, (kehollista) tietoa, tekniikkaa ja reflektiota eri teoreettisista näkökulmista, ja tällä tavoin se muodostuu osaksi taiteentutkimuksen epistemologista ja metodologista keskustelua. Tieteellisen kirjoittamisen analyyttiset ja kuvailevat muodot yhdistyvät kommentaarissa kokeellisen kirjoittamisen esittäviin tapoihin. Työ monipuolistaa täten akateemisen väitöskirjan toteuttamistapoja ja tarjoaa uutta tietoa tanssin (tanssintutkimuksen), esityksen (esityksen tutkimuksen), esiintyjäkoulutuksen ja taiteentutkimuksen aloilta.This research exposition presents the process and results of the author’s doctoral research at the Performing Arts Research Centre of the Theatre Academy at the University of the Arts Helsinki, and is the final written part—the commentary—to fulfil the degree requirements. The research tackled the division between embodied and conceptual modes of reflection – a problem that is considered a key challenge for research into performer training. Crafted around Body Weather performance training, the research explored the epistemic potential of a touch-based body practice called the Manipulations, and engendered the transformation of this practice into a medium of artistic research—the research score—which is both the main method and outcome of the research. In the commentary, the research score is considered to be a way of facilitating unfinished thinking that dissolves the division between physical practice and conceptual reflection, and which enables a shift from a representational towards a post-humanist performative model of knowing. Unfinished thinking is not the property of an individual, intentional, agential subject, but emerges from within an expanded network of inter-corporeal relations; it expresses thought without uncoupling language from its affective tonality, and it defies definite statements. The commentary covers a broad range of theoretical considerations on embodiment, materiality, (bodily) knowledge, technique, and reflection, and thus contributes to the debate on the epistemology and methodology of artistic research. Combining analytical and descriptive forms of scholarly writing with performative modes of experimental writing, the commentary expands the format of academic dissertation writing and offers new knowledge to the fields of dance (research), performance (research), performer training, and artistic research.
Subject: Body Weather
esiintyjäkoulutus
kehollisuus
kehollinen reflektio
kokeellinen kirjoittaminen
tutkimus-score
keskeneräiset ajatteluprosessit
performer training
embodiment
embodied reflection
experimental writing
research score
unfinished thinking
Subject: Body Weather
esiintyjäkoulutus
kehollisuus
kehollinen reflektio
kokeellinen kirjoittaminen
tutkimus-score
keskeneräiset ajatteluprosessit
performer training
embodiment
embodied reflection
experimental writing
research score
unfinished thinking
Subject (ysa): taiteentutkimus
taiteellinen tutkimus
tanssi
esittävät taiteet
koulutus
ruumiillisuus
tieto
reflektio
Subject (allärs): konstforskning
konstnärlig forskning
dans
scenisk konst
kroppslighet
kunskap
reflektion (kognition)
utbildning
Subject (lcsh): Artistic research.
Dance.
Performing arts.
Knowledge.
Education.
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record