Heterobasidion dsRNA viruses : diversity, taxonomy and effects

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-693-9
Title: Heterobasidion dsRNA viruses : diversity, taxonomy and effects
Author: Hyder, A. B. M. Rafiqul
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Plant Production Sciences
Doctoral Programme in Sustainable Use of Renewable Natural Resources
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser
Date: 2020-10-02
Language: eng
Belongs to series: Dissertationes Forestales 301 - URN:ISSN:2323-9220
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-693-9
http://hdl.handle.net/10138/319016
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Species of the Heterobasidion annosum sensu lato (s. l.) complex are causing root and butt rot of conifers. Mycoviruses are usually cryptic, but some of them may cause hypovirulence (reduced virulence) or mutualistic effects on their fungal hosts. We explored new Heterobasidion viruses, and analyzed their taxonomy and effects on their hosts. The viruses were obtained from fungal culture collection of the Natural Resources Institute Finland (Luke) or from newly collected isolates.This thesis addressed the taxonomy of Heterobasidion viruses as well as their transmission, effects on hosts’ phenotypes, and distribution. A new dsRNA virus from H. annosum s.s., Heterobasidion RNA virus 6 (HetRV6), was taxonomically distant from all previously known viruses of Heterobasidion spp., but related to the mutualistic Curvularia thermal tolerance virus. Populations of this species exhibited a considerable degree of geographical and host-related differentiation. Virus isolates HetRV6-ab6 and Heterobasidion partitivirus 3 (strain HetPV3-ec1) conferred different and condition-dependent effects on different host strains. Four new partitivirus species, HetPV12, HetPV13, HetPV14 and HetPV15, clustered in a clade within the genus Alphapartitivirus, that includes also HetPV3 and Helicobasidium mompa partitivirus V70. HetPV13 strains were found to have a high dispersal capacity. A high infection rate by four species of partitiviruses was observed in H. annosum in a heavily infected forest. Two of these species were previously unknown (HetPV16 and HetPV20). Three fungal isolates were co-infected by two different partitiviruses (HetPV13-an2 and HetPV7-an1 or HetPV16-an1 and HetPV20-an1), supporting the view that multiple infections are common.Taken together, the global diversity and prevalence of Heterobasidion viruses is considerable, and their transmission may occur between somatically incompatible strains. They may co-infect single host strains, transmit over species borders and confer variable phenotypic effects on their hosts. Further studies are necessary to determine the biocontrol potential of these viruses.Juurikäävät (Heterobasidion annosum sensu lato (s.l.) aiheuttavat havupuiden juuri- ja tyvilahoa. Sienivirukset eivät yleensä vaikuta isäntäänsä, mutta niillä saattaa olla haitallisia tai hyödyllisiä vaikutuksia isäntäänsä. Tässä työssä tutkimme uusia juurikääpäviruksia sekä selvitimme niiden taksonomiaa ja vaikutuksia sieni-isäntiinsä. Virukset olivat peräisin luonnonvarakeskuksen (Luke) kantakokoelmasta tai eristämistämme viljelmistä.Väitöskirja käsitteli juurikääpävirusten taksonomiasta, vaikutuksista isäntänsä fenotyyppiin sekä levinneisyydestä. Uusi juurikäävän dsRNA-virus, Heterobasidion RNA virus 6 (HetRV6), on taksonomisesti etäällä muista juurikääpäviruksista, mutta sukua symbionttiselle Curvularia thermal tolerance -virukselle. Lajin populaatioiden väillä esiintyi paljon maantieteellistä ja isäntään liittyvää erilaistumista. Virukset HetRV6-ab6 ja Heterobasidion partitivirus 3 (kanta HetPV3-ec1) vaikuttivat eri tavoin alkuperäisiin isäntäkantoihinsa mutta molemmat aiheuttivat myös erilaisia vaikutuksia eri isännille. Neljä uutta partitivirusta, HetPV12, HetPV13, HetPV14 and HetPV15, sijoittuivat Alphapartitivirus-suvun samaan haaraan, johon kuuluvat myös HetPV3 ja Helicobasidium mompa partitivirus V70. HetPV13-lajin kannoilla oli hyvä maantieteellinen leviämiskyky. Pahasti juurikääpäisessä metsässä havaittiin neljän partitiviruksen tartuttaneen tehokkaasti juurikääpiä. Kaksi näistä lajeista oli tieteelle uusia (HetPV16 ja HetPV20). Kolme sieni-isolaattia oli infektoitunut kahdella eri partitiviruksella (HetPV13-an2 ja HetPV7-an1 sekä HetPV16-an1 ja HetPV20-an1), mikä tukee käsitystä, jonka mukaan moninkertaiset sienivirusinfektiot ovat yleisiä.Kaiken kaikkiaan juurikäävän virusten maailmanlaajuinen levinneisyys on huomattavan laajaa, ja ne voivat siirtyä kasvullisesti yhteensopimattomien isäntien välillä. Ne voivat myös esiintyä samassa sienikannassa, siirtyä yli lajirajojen sekä aiheuttaa erilaisia fenotyyppisiä vaikutuksia isännälleen. Juurikäävän virusten biologisen torjunnan potentiaalin selvittämiseksi tarvitaan edelleen lisätutkimuksia.
Subject: forest pathology
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
heteroba.pdf 938.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record