The Septuagint of Jeremiah : A Study in Translation Technique and Recensions

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6500-8
Title: The Septuagint of Jeremiah : A Study in Translation Technique and Recensions
Author: Tucker, Miika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology, Biblical Studies
Doctoral Programme in Theology and Religous Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-09-26
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6500-8
http://hdl.handle.net/10138/319062
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This dissertation comprises a translation technical study of Septuagint Jeremiah (Jer LXX) for the purpose of characterizing the translation. Though modern scholars mostly agree that the translation follows its Hebrew Vorlage very closely, it contains several indicators of free and less formal equivalence. In addition, discrepancy between certain renderings within chapters 1–28 (Jer a’) and chapters 29–52 (Jer b’) have borne debate regarding the unity of the translation, particularly whether these differences reflect the work of multiple translators, a later revision, or the peculiarities of a single translator. The study of translation technique constitutes a comparison between Hebrew words and expressions and their Greek equivalents, and it is the primary means by which to identify the different factors that influenced the product of translation. Three factors need to be taken into account when evaluating a translation in the LXX: the syntax and grammar of the Hebrew Vorlage, the requirements of the Greek language, and the individual translator’s own peculiarities. This type of analysis provides answers to questions regarding the nature of Jer LXX as a textual witness to the Hebrew text, the development of the Greek text of Jer LXX, and the translation character of Jer LXX. The method is applied to the renderings of Hebrew words and expressions for which a difference between Jer a’ and Jer b’ has been identified. This choice of material has been made in order that the issue regarding the bisectioning of Jer LXX can be addressed to the fullest possible extent. Since the question of a revision in Jer LXX revolves around the translation differences between Jer a’ and Jer b’, the character of these differences are delineated in relation to the character of the kaige tradition, an exemplar of early jewish revision that is universally accepted as such. This comparison allows a further differentiation of the characteristics among the differences that can be categorised as revisional in nature and those that cannot, which in turn enables a more precise placement of Jer LXX within the history and development of the LXX as a whole. The conclusions of this study draw from the different types of changes that occur between Jer a’ and Jer b’. Certain differences between the two reflect the revisional characteristics of the kaige tradition, which suggests that they were produced by a reviser who was invested in a revisionary tradition similar to kaige. This correlates with earlier suggestions that Jer b’ contains a revision. A number of the differences indicate that the character of the revision is not as developed in its system and consistency as are the later exemplars of the kaige tradition. This distinguishes the revision in Jer b’ from other known revisions and allows its placement as prior to the later kaige revisers. Third, certain differences constitute a change toward more natural Greek expression, which is the opposite of what one would expect from a revision since Greek idiom usually does not reflect the formal characteristics of Hebrew. These differences are to be understood as reflecting a change towards more intuitive use of the Greek language by the first translator of Jer.Kreikankielinen Septuagintan Jeremiankirja on käännöksenä hyvin moniulotteinen. Se pääosin seuraa heprealaista lähdetekstiään hyvin tarkasti, mutta sisältää paikoin myös vapaampaa käännöstyyliä. Lisäksi sen kahden puoliskon välillä, lukujen 1–28 (Jer a') ja 29–52 (Jer b'), on merkittäviä eroja käytetyissä käännösvastineissa. Erityisesti tämä viimeinen piirre on johtanut erilaisiin päätelmiin käännöksen tekstihistoriasta. Heijastavatko erot useamman kääntäjän työtä, myöhempää tekstin revisointia, vai kuuluvatko ne yhden kääntäjän erityispiirteisiin? Tämä väitöskirja on käännöstekninen luonnehdinta Septuagintan Jeremiankirjasta. Tutkimus koostuu hepreankielisten ilmaisujen ja niiden kreikankielisten vastineiden vertailusta. Tämä metodi on keskeisin tapa tunnistaa eri tekijät, jotka ovat vaikuttaneet käännöksen lopputulokseen. Septuagintakäännöksen luonnehdinnassa on tärkeää ottaa huomioon kolme tekijää: hepreankielisen lähdetekstin lauserakenteet ja kielioppi, kreikan kieliopin edellytykset ja vaatimukset käännökselle, ja kääntäjän ominaispiirteet. Tällainen tutkimus mahdollistaa aiempaa tarkemman kuvauksen käännöksen synnystä ja kehityksestä. Työ keskittyy Jer a':n ja Jer b':n käännöseroihin, koska niiden luonnehdinta valottaa käännöksen tekstihistoriaa. Työssä verrataan näitä käännöseroja aiemmin tunnistettuun Septuagintan revisioperinteeseen, jota kutsutaan kaige -perinteeksi. Tämä vertailu osoittaa, että suuri osa muutoksista Jer a':n ja Jer b':n välillä heijastaa samanlaisia periaatteita kuin yleisesti tunnetun kaige -perinteen revisioperiaatteet. Tämä vahvistaa johtopäätöksen, että käännösvastinemuutokset käännöksen eri osissa johtuvat myöhemmästä tekstin revisiosta. Käännöserojen vertailu myös paljastaa, että Jeremiankirjan revisio ei ole yhtä johdonmukainen ja yhtenäinen kuin kaige -revisio, joka viittaa siihen, että Jeremiankirjan muokkausperiaatteet eivät olleet yhtä kehittyneitä kuin kaige perinteen periaatteet. Tämän perusteella on mahdollista sijoittaa Jeremiankirjan revisio ajallisesti aiemmin kuin kehittyneempi kaige -revisioperinne, joka syntyi 1. vuosisadalla eaa. Käännöserojen joukossa on lisäksi muutamia muutoksia vapaamman käännöstyylin suuntaan. Tällaisia muutoksia ei tunneta muista varhaisista Septuagintan revisioista, ja ne ovat todennäköisesti syntyneet alkuperäisen kääntäjän työstä. Paikoittainen muutos vapaampaan käännöstyyliin ja mahdolliset erot Septuagintan ja edelleen kehittyneen hepreankielisen tekstin välillä muodostavat todennäköisimmän syyn Septuagintan Jeremiankirjan revisiolle.
Subject: vanhan testamentin eksegetiikka
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
THESEPTU.pdf 1.992Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record