Muistaminen ja ulkoa opettelu yhdeksäsluokkalaisten kielioppikeskusteluissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/319091

Citation

Marjokorpi , J J 2019 , Muistaminen ja ulkoa opettelu yhdeksäsluokkalaisten kielioppikeskusteluissa . julkaisussa M Rautiainen & M Tarnanen (toim) , Tutkimuksesta luokkahuoneisiin . Suomen ainedidaktinen tutkimusseura , Sivut 363-384 , Ainedidaktinen symposium 2018: Tutkimuksesta luokkahuonekontekstiin , Jyväskylä , Suomi , 08/02/2018 . < http://hdl.handle.net/10138/298542 >

Title: Muistaminen ja ulkoa opettelu yhdeksäsluokkalaisten kielioppikeskusteluissa
Author: Marjokorpi, Jenni J
Other contributor: Rautiainen, Matti
Tarnanen, Mirja
Contributor organization: Kasvatustieteellinen tiedekunta
Publisher: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura
Date: 2019
Language: fin
Belongs to series: Tutkimuksesta luokkahuoneisiin
ISBN: 978-952-5993-26-4
URI: http://hdl.handle.net/10138/319091
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan yhdeksäsluokkalaisten pienryhmäkeskusteluja lyhyen tekstin kielellisistä piirteistä ja niiden merkityksistä. Videoaineistosta ilmeni, että tutkituille oppilaille (n = 37) oli tyypillistä liittää kieliopin oppiminen muistamisen, unohtamisen ja ulkoa opettelun prosesseihin, mikä haittasi tehtävän tarkoituksena ollutta omiin havaintoihin perustuvaa keskustelua kielestä. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa nousi esiin kolme muistamiseen liittyvää ilmiötä: kieliopillisten käsitteiden unohtuminen, unohtamiseen vetoaminen ulospääsynä ongelmatilanteesta sekä erilaisten muistivihjeiden usein tulokseton käyttö. Tulokset osoittavat yhtäältä, että kieliopin opetus hahmottuu oppijoille muistettavina käsitelistoina, mutta toisaalta rohkaisevat opettajaa kielioppikäsitteiden esillä pitämiseen, sillä ilman niitä keskustelu kielestä ei aineiston valossa onnistu.
Subject: 516 Kasvatustieteet
kielioppi
kielitieto
suomen kieli ja kirjallisuus
muistaminen
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Marjokorpi_artikkeli.pdf 424.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record