Muistaminen ja ulkoa opettelu yhdeksäsluokkalaisten kielioppikeskusteluissa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/319091

Lähdeviite

Marjokorpi , J J 2019 , Muistaminen ja ulkoa opettelu yhdeksäsluokkalaisten kielioppikeskusteluissa . julkaisussa M Rautiainen & M Tarnanen (toim) , Tutkimuksesta luokkahuoneisiin . Suomen ainedidaktinen tutkimusseura , Sivut 363-384 , Ainedidaktinen symposium 2018: Tutkimuksesta luokkahuonekontekstiin , Jyväskylä , Suomi , 08/02/2018 . < http://hdl.handle.net/10138/298542 >

Julkaisun nimi: Muistaminen ja ulkoa opettelu yhdeksäsluokkalaisten kielioppikeskusteluissa
Tekijä: Marjokorpi, Jenni J
Muu tekijä: Rautiainen, Matti
Tarnanen, Mirja
Tekijän organisaatio: Kasvatustieteellinen tiedekunta
Julkaisija: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura
Päiväys: 2019
Kieli: fin
Kuuluu julkaisusarjaan: Tutkimuksesta luokkahuoneisiin
ISBN: 978-952-5993-26-4
URI: http://hdl.handle.net/10138/319091
Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan yhdeksäsluokkalaisten pienryhmäkeskusteluja lyhyen tekstin kielellisistä piirteistä ja niiden merkityksistä. Videoaineistosta ilmeni, että tutkituille oppilaille (n = 37) oli tyypillistä liittää kieliopin oppiminen muistamisen, unohtamisen ja ulkoa opettelun prosesseihin, mikä haittasi tehtävän tarkoituksena ollutta omiin havaintoihin perustuvaa keskustelua kielestä. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa nousi esiin kolme muistamiseen liittyvää ilmiötä: kieliopillisten käsitteiden unohtuminen, unohtamiseen vetoaminen ulospääsynä ongelmatilanteesta sekä erilaisten muistivihjeiden usein tulokseton käyttö. Tulokset osoittavat yhtäältä, että kieliopin opetus hahmottuu oppijoille muistettavina käsitelistoina, mutta toisaalta rohkaisevat opettajaa kielioppikäsitteiden esillä pitämiseen, sillä ilman niitä keskustelu kielestä ei aineiston valossa onnistu.
Avainsanat: 516 Kasvatustieteet
kielioppi
kielitieto
suomen kieli ja kirjallisuus
muistaminen
Vertaisarvioitu: Kyllä
Pääsyrajoitteet: openAccess
Rinnakkaistallennettu versio: publishedVersion


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Marjokorpi_artikkeli.pdf 424.4KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot