Muistaminen ja ulkoa opettelu yhdeksäsluokkalaisten kielioppikeskusteluissa

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/319091

Citation

Marjokorpi , J J 2019 , Muistaminen ja ulkoa opettelu yhdeksäsluokkalaisten kielioppikeskusteluissa . julkaisussa M Rautiainen & M Tarnanen (toim) , Tutkimuksesta luokkahuoneisiin . Suomen ainedidaktinen tutkimusseura , Sivut 363-384 , Ainedidaktinen symposium 2018: Tutkimuksesta luokkahuonekontekstiin , Jyväskylä , Suomi , 08/02/2018 . < http://hdl.handle.net/10138/298542 >

Titel: Muistaminen ja ulkoa opettelu yhdeksäsluokkalaisten kielioppikeskusteluissa
Författare: Marjokorpi, Jenni J
Medarbetare: Rautiainen, Matti
Tarnanen, Mirja
Upphovmannens organisation: Kasvatustieteellinen tiedekunta
Utgivare: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura
Datum: 2019
Språk: fin
Tillhör serie: Tutkimuksesta luokkahuoneisiin
ISBN: 978-952-5993-26-4
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/319091
Abstrakt: Tutkimuksessa tarkastellaan yhdeksäsluokkalaisten pienryhmäkeskusteluja lyhyen tekstin kielellisistä piirteistä ja niiden merkityksistä. Videoaineistosta ilmeni, että tutkituille oppilaille (n = 37) oli tyypillistä liittää kieliopin oppiminen muistamisen, unohtamisen ja ulkoa opettelun prosesseihin, mikä haittasi tehtävän tarkoituksena ollutta omiin havaintoihin perustuvaa keskustelua kielestä. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa nousi esiin kolme muistamiseen liittyvää ilmiötä: kieliopillisten käsitteiden unohtuminen, unohtamiseen vetoaminen ulospääsynä ongelmatilanteesta sekä erilaisten muistivihjeiden usein tulokseton käyttö. Tulokset osoittavat yhtäältä, että kieliopin opetus hahmottuu oppijoille muistettavina käsitelistoina, mutta toisaalta rohkaisevat opettajaa kielioppikäsitteiden esillä pitämiseen, sillä ilman niitä keskustelu kielestä ei aineiston valossa onnistu.
Subject: 516 Kasvatustieteet
kielioppi
kielitieto
suomen kieli ja kirjallisuus
muistaminen
Referentgranskad: Ja
Användningsbegränsning: openAccess
Parallelpublicerad version: publishedVersion


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Marjokorpi_artikkeli.pdf 424.4Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post