Muistaminen ja ulkoa opettelu yhdeksäsluokkalaisten kielioppikeskusteluissa

Show simple item record

dc.contributor.author Marjokorpi, Jenni J
dc.contributor.editor Rautiainen, Matti
dc.contributor.editor Tarnanen, Mirja
dc.date.accessioned 2020-09-07T08:18:26Z
dc.date.available 2020-09-07T08:18:26Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Marjokorpi , J J 2019 , Muistaminen ja ulkoa opettelu yhdeksäsluokkalaisten kielioppikeskusteluissa . julkaisussa M Rautiainen & M Tarnanen (toim) , Tutkimuksesta luokkahuoneisiin . Suomen ainedidaktinen tutkimusseura , Sivut 363-384 , Ainedidaktinen symposium 2018: Tutkimuksesta luokkahuonekontekstiin , Jyväskylä , Suomi , 08/02/2018 . < http://hdl.handle.net/10138/298542 >
dc.identifier.citation conference
dc.identifier.other PURE: 143401938
dc.identifier.other PURE UUID: 1c732cb2-67c2-4a72-a8e1-12d7e94c682f
dc.identifier.other ORCID: /0000-0002-6178-537X/work/80229655
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/319091
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan yhdeksäsluokkalaisten pienryhmäkeskusteluja lyhyen tekstin kielellisistä piirteistä ja niiden merkityksistä. Videoaineistosta ilmeni, että tutkituille oppilaille (n = 37) oli tyypillistä liittää kieliopin oppiminen muistamisen, unohtamisen ja ulkoa opettelun prosesseihin, mikä haittasi tehtävän tarkoituksena ollutta omiin havaintoihin perustuvaa keskustelua kielestä. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa nousi esiin kolme muistamiseen liittyvää ilmiötä: kieliopillisten käsitteiden unohtuminen, unohtamiseen vetoaminen ulospääsynä ongelmatilanteesta sekä erilaisten muistivihjeiden usein tulokseton käyttö. Tulokset osoittavat yhtäältä, että kieliopin opetus hahmottuu oppijoille muistettavina käsitelistoina, mutta toisaalta rohkaisevat opettajaa kielioppikäsitteiden esillä pitämiseen, sillä ilman niitä keskustelu kielestä ei aineiston valossa onnistu. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Suomen ainedidaktinen tutkimusseura
dc.relation.ispartof Tutkimuksesta luokkahuoneisiin
dc.relation.isversionof 978-952-5993-26-4
dc.rights.uri info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 516 Kasvatustieteet
dc.subject kielioppi
dc.subject kielitieto
dc.subject suomen kieli ja kirjallisuus
dc.subject muistaminen
dc.title Muistaminen ja ulkoa opettelu yhdeksäsluokkalaisten kielioppikeskusteluissa fi
dc.type Kirjan luku tai artikkeli
dc.contributor.organization Kasvatustieteellinen tiedekunta
dc.description.reviewstatus Peer reviewed
dc.rights.accesslevel openAccess
dc.type.version publishedVersion

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Marjokorpi_artikkeli.pdf 424.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record