Yrittäjyyskasvatus Arkadianmäellä : retorinen analyysi kansanedustajien yrittäjyyskasvatuspuheista 2004-2006

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009094050
Title: Yrittäjyyskasvatus Arkadianmäellä : retorinen analyysi kansanedustajien yrittäjyyskasvatuspuheista 2004-2006
Alternative title: Entrepreneurship education in Arkadianmäki : a rhetorical analysis of MPs speeches about entrepreneurship education
Author: Koskinen, Markus
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009094050
http://hdl.handle.net/10138/319195
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master's Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja (kasvatustiede)
Class Teacher (education)
Klasslärare (pedagogik)
Abstract: Tavoitteet. Tutkimus pureutuu arvovaltaisen asiantuntijapuheen rakentamaan todellisuuteen yrittäjyyskasvatuksesta. Yrittäjyyskasvatus on monitulkintainen termi, jonka käsitteenmäärittely on todettu aikaisemmissa tutkimuksissa hankalaksi (mm. Ristimäki, 2001). Lisäksi on osoitettu, että esimerkiksi opettajien keskuudessa se jakaa mielipiteitä puolesta ja vastaan (Korhonen, Komulainen & Räty, 2012). Tässä tutkimuksessa tavoitteena on tarkentaa käsitystä siitä, millaisena ilmiönä yrittäjyyskasvatus näyttäytyy. Kaiken pohjana on diskurssianalyyttinen ajatus puheen todellisuutta rakentavasta luonteesta. Yrittäjyyskasvatuspuhe osana koulupuheen laajaa kenttää muokkaa ja rakentaa jatkuvasti ihmisten todellisuuskäsitystä. Arvovaltaisella asiantuntijapuheella on erityinen valta rakentaa ja ylläpitää tätä todellisuutta. Kansanedustajat ovat arvovaltaisen asiantuntijapuheen tuottajia sekä jäseniä instituutiossa, jossa ensimmäisen kerran Suomessa yrittäjyyskasvatuksesta puhuttiin. Sen vuoksi tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu yrittäjyyskasvatuspuheeseen eduskunnassa. Taustalla on kysymys siitä, mitä yrittäjyyskasvatus on. Tutkimuksen kohteena on aihetta erityisesti rakentava puhepositio: kansanedustajien yrittäjyyskasvatuspuheet. Menetelmät. Tutkimuksessa tehdään retorinen analyysi kansanedustajien pitämille 26 puheelle, joissa mainitaan yrittäjyyskasvatus. Puheet on hankittu eduskunnan kaikille avoimesta hakupalvelusta. Esittämällä aineistolle kysymyksen ”Miten kansanedustajat puhuvat yrittäjyyskasvatuksesta?” ja tutkimalla puheita retorisen analyysin avulla, on mahdollista tarkentaa käsitystä yrittäjyyskasvatuksesta. Tulokset ja johtopäätökset. Kansanedustajien yrittäjyyskasvatuspuheissa yrittäjyyskasvatuksen päämäärinä nähdään yrittäjyys ja yrittäjänä toimiminen. Puheenvuorot ovat ylistyspuhetta, jossa ylistyksen kohteena ovat yrittäjyyskasvatus, yrittäjyys ja yrittäjä. Ylistyspuhe ilmenee runsaista retorisista keinoista, kuten klassisesta kolmijaosta, tyylistä, argumenttien järjestyksestä ja alistavasta ylistyspuheesta. Ylistyspuheen taustalla on analyysin perusteella uusliberalistinen ajattelutapa. Jotta tämän suostuttelevan puheen pitäminen olisi oikeutetumpaa, se on verhoiltu kaikkien hyväksymään diskurssiin tasa-arvosta ja hyvinvoinnista. Kansanedustajien yrittäjyyskasvatuspuheiden analysointi antaa arvokasta informaatiota heidän suhtautumisestaan kouluun. Tämä suhde näyttäytyy tutkimuksessa hyvin yrittäjäpainotteisena ja taloudellisia näkökulmia korostavana, mikä avaa runsaasti uusia ja tärkeitä tutkimusaiheita.This thesis examines entrepreneurship education and authoritative discourse. Entrepreneurship education is an ambiguous term that is difficult to define it (e.g. Ristimäki, 2001). It divides opinions among teachers – there is no consensus on benefits of entrepreneurship education (Korhonen, Komulainen & Räty, 2012). The aim of this thesis is to refine the understanding of entrepreneurship education. The thesis is based on an idea that derives from discourse analysis where speech is seen as the construct of reality. Entrepreneurship education discourse is a part of educational discourse, and it defines people’s perception of entrepreneurship education. Members of Parliament produce authoritative speech and they talk a lot about this topic. Because of this the speeches of MPs are particularly interesting. The research material consists of 26 speeches by MPs focusing entrepreneurship education. I examine the rhetoric of these speeches through rhetorical analysis. I ask a question: “How do the MPs talk about entrepreneurship education?” In this way it is possible to refine the perception on entrepreneurship education. The rhetorical analysis shows that the discourse of entrepreneurship education praises entrepreneurs, entrepreneurship and entrepreneurship education. The MPs’ discourse is mainly epideictic. This epideictic speech is based on many rhetorical devices such as ethos, logos and pathos, style, order of arguments and oppressive praise. Neoliberal discourse can be found behind these speeches. The discourse is brought out with point of departure that are generally accepted, for example equality and welfare. Rhetorical analysis provides valuable information about MPs’ attitudes towards school. Their relationship to school appears to be financial and entrepreneurial. This allows many new opportunities for future investigation.
Subject: Yrittäjyyskasvatus
yrittäjyys
sisäinen yrittäjyys
ulkoinen yrittäjyys
retoriikka
uusliberalismi
tasa-arvo


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Koskinen_Markus_progradu_2020.pdf 1.322Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record