“We are all actually the same!”: En intervjustudie om körsångares upplevelser av att sjunga i en interkulturell kör

Show simple item record

dc.contributor.author Sandell, Susanna
dc.date.accessioned 2020-09-10T09:49:24Z
dc.date.available 2020-09-10T09:49:24Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/319253
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2020091069234
dc.description.abstract Fokus för denna avhandling är interkulturell körsång och dess betydelse för kördeltagare. Syftet med studien är att kartlägga vilken funktion interkulturell körsång fyller som mötesplats mellan kulturer och som en meningsfull aktivitet som främjar ett gott liv för såväl invandrare som finländare. Frågeställningarna för undersökningen är (1) vad kören betyder för kördeltagarna och (2) vilka utmaningar och möjligheter kulturell mångfald innebär i ett körsammanhang. Min teoretiska referensram utgår från att Finland är ett mångkulturellt samhälle, att interkulturell pedagogik behöver genomsyra all pedagogisk verksamhet och att körsång av olika orsaker kan utgöra en betydelsefull aktivitet (bland annat genom att främja välmående, social gemenskap och interkulturell kommunikation). Den empiriska delen av studien har genomförts som en kvalitativ intervjustudie, och bygger på fyra fokusgruppintervjuer med sångare från fyra olika körer. Därutöver har fyra körledare intervjuats genom enskilda intervjuer för att ge ett bredare perspektiv på ämnet. Studiens resultat visar att körsången upplevs som mycket viktig och betydelsefull av deltagarna. Kören kan utgöra en viktig social gemenskap där deltagarna känner sig välkomna, sedda, accepterade och förstådda. Den kulturella diversiteten i kören medför såväl språkliga som musikaliska utmaningar, men berikar samtidigt körsången på flera sätt. Utgående från denna studie verkar körsång vara en god plattform för att skapa lyckade möten över kulturgränser där acceptans och respekt råder. fi
dc.format.extent 78 fi
dc.language.iso swe fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten suojaama teos. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.title “We are all actually the same!”: En intervjustudie om körsångares upplevelser av att sjunga i en interkulturell kör fi
dc.type.ontasot tutkielma fi
dc.subject.allärs integration fi
dc.subject.allärs interkulturell kommunikation fi
dc.subject.allärs kulturell mångfald fi
dc.subject.allärs körsång fi
dc.subject.allärs musikpedagogik fi
dc.contributor.organization Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus fi
dc.format.content fulltext fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU Susanna Sandell.pdf 735.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record