Home Range, Habitat Preference and Natal Dispersal of the Siberian Flying Squirrel (Pteromys volans)

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/31925
Julkaisun nimi: Home Range, Habitat Preference and Natal Dispersal of the Siberian Flying Squirrel (Pteromys volans)
Tekijä: Stevens, Paul
Tekijän organisaatio: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Ecology and Systematics
Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Ekologian ja systematiikan laitos
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi och systematik
Julkaisija: University of Helsinki
Päiväys: 1998
Kieli: eng
Sivumäärä: 49 s.
URI: http://hdl.handle.net/10138/31925
Opinnäytteen taso: Pro gradu -tutkielma
Oppiaine: Morphology and ecological zoology
Morfologis-ekologinen eläintiede
Morfologisk-ekologisk zoologi
Avainsanat: Pteromys volans
Geographical Infomation Systems
home range
natal dispersal
microhabitat
macrohabitat
nest site
radiotelemetry
Siberian fllying squirrel
territoriality
Asiasanat (ysa): nisäkkäät
jyrsijät
liito-orava
pesintä
habitaatti
leviäminen
populaatioekologia


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Stevens, Paul 1998.pdf 133.0KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot