Home Range, Habitat Preference and Natal Dispersal of the Siberian Flying Squirrel (Pteromys volans)

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/31925
Titel: Home Range, Habitat Preference and Natal Dispersal of the Siberian Flying Squirrel (Pteromys volans)
Författare: Stevens, Paul
Upphovmannens organisation: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Ecology and Systematics
Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Ekologian ja systematiikan laitos
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi och systematik
Utgivare: University of Helsinki
Datum: 1998
Språk: eng
Sidantal: 49 s.
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/31925
Nivå: Pro gradu -avhandling
Ämne: Morphology and ecological zoology
Morfologis-ekologinen eläintiede
Morfologisk-ekologisk zoologi
Subject: Pteromys volans
Geographical Infomation Systems
home range
natal dispersal
microhabitat
macrohabitat
nest site
radiotelemetry
Siberian fllying squirrel
territoriality
Subject (ysa): nisäkkäät
jyrsijät
liito-orava
pesintä
habitaatti
leviäminen
populaatioekologia


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Stevens, Paul 1998.pdf 133.0Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post