Lasten ja nuorten mielenterveyskuntoutus. Terveydenhuollon ja Kelan yhteistyötä

Show simple item record

dc.contributor.author Ebeling, Hanna
dc.contributor.author Mattila, Marja-Leena
dc.contributor.author Suominen, Inkeri
dc.contributor.author Haapala, Eija
dc.contributor.author Suomela-Markkanen, Tiina
dc.contributor.editor Ebeling, Hanna
dc.contributor.editor Mattila, Marja-Leena
dc.contributor.editor Suominen, Inkeri
dc.contributor.editor Haapala, Eija
dc.contributor.editor Suomela-Markkanen, Tiina
dc.date.accessioned 2020-09-11T10:47:27Z
dc.date.available 2020-09-11T10:47:27Z
dc.date.issued 2020-09-11
dc.identifier.isbn 978-952-284-098-1
dc.identifier.issn 2489-849X
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2020082461447 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/319293
dc.description.abstract Suositus on tehty Kelan ja julkisen terveydenhuollon asiantuntijoiden valtakunnallisessa yhteistyössä. Suositus on suunnattu kuntoutusta suunnitteleville ja toteuttaville tahoille. Lapsi tai nuori voi saada Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, kun • hän ei ole julkisessa laitoshoidossa • hänellä on sairaus tai vamma sekä siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite • suoritus- ja osallistumisrajoite on niin suuri, että hänellä on sen vuoksi huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa kotona, opiskelussa, työelämässä tai muissa elämäntilanteissa • rajoite aiheuttaa vähintään vuoden kestävän kuntoutustarpeen • kuntoutus ei liity välittömään sairaanhoitoon • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole ainoastaan hoidollisia • kuntoutus on perustellusti tarpeen mahdollistamaan aktiivista ja harkittua arjen toiminnoista suoriutumista ja osallistumista. Suosituksessa ei esitetä yksityiskohtaisesti kuntoutusmenetelmiä eikä vaikuttavuusnäyttöä. Näiltä osin suosituksessa viitataan Käypä hoito -suosituksiin, ajankohtaisiin oppikirjoihin ja tutkimuksiin. Muihin kuin mielenterveyshäiriöiden diagnooseihin, kuten esimerkiksi aistivammaisuuteen tai kehitysvammaisuuteen liittyviä erityistarpeita ei käsitellä tässä suosituksessa. Suosituksessa kuvataan julkisen terveydenhuollon järjestämisvastuu sekä ikäryhmäkohtainen toimintakyvyn arvioinnin ja kuntoutuksen valinnan, käynnistämisen ja seuraamisen prosessi. Suosituksessa kuvataan Kelan järjestämien kuntoutustoimenpiteiden asiakkuuskriteerit vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen (luvut 9 ja 10), harkinnanvaraisen kuntoutuksen (luvut 10, 11 ja 12), kuntoutuspsykoterapian (luku 13) sekä ammatillisen kuntoutuksen (luku 14) osalta. Lisäksi suosituksessa esitetään keskeiset lapsen ja nuoren kuntoutusta tukevat etuudet (luvut 15 ja 16) ja se, milloin lapsella tai nuorella voi olla mahdollisuus Kelan maksamaan opiskelun apuvälineeseen (luku 17). fi
dc.format.extent 51 fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Kuntoutusta kehittämässä fi
dc.subject lapset (ikäryhmät) fi
dc.subject nuoret fi
dc.subject kuntoutus fi
dc.subject mielenterveyskuntoutus fi
dc.subject lääkinnällinen kuntoutus fi
dc.subject suositukset fi
dc.subject terveydenhuolto fi
dc.subject mielenterveyshäiriöt fi
dc.subject psykoterapia fi
dc.subject ammatillinen kuntoutus fi
dc.subject kuntoutustutkimus fi
dc.subject toimeentuloturva fi
dc.subject vammaistuet fi
dc.subject Kela fi
dc.subject organisoituminen fi
dc.subject työnjako fi
dc.title Lasten ja nuorten mielenterveyskuntoutus. Terveydenhuollon ja Kelan yhteistyötä fi
dc.description.reviewstatus nonPeerReviewed fi
dc.relation.numberinseries 16 fi
dc.type.okm D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys fi
dc.publisher.place Helsinki fi
dc.type.refworks Book, Whole fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kuntoutustakehittamassa16_saavutettava.pdf 583.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record