Effects of fatigue on driver performance on slippery roads

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Levitski, Andres
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202009164120
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/319402
dc.description.abstract Tavoitteet Kuljettajan väsymys vaikuttaa keskeisesti niin ajokykyyn kuin onnettomuusriskiinkin. Ajo-olosuhteet taas määrittävät sen miten kuljettajat kokevat väsymyksen ajon aikana. Haastavissa olosuhteissa ajaminen saattaa lisätä väsyneiden kuljettajien tarkkaavaisuutta ajotapahtumaa kohtaan, mutta tämä voi lisätä myös kognitiivista taakkaa ja aiheuttaa näin lisää väsymystä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten liukkaalla tiellä ajaminen vaikuttaa yhdessä univajeesta johtuvan väsymyksen kanssa kuljettajan ajosuoriutumiseen. Menetelmät Kaksitoista miespuolista koehenkilöä (i’iltään 19–21) ajoivat ajosimulaattorissa 52.5 km matkan neljässä eri asetelmassa (päivä- ja yöaikaan sekä kuivalla ja liukkaalla tiellä). Subjektiivista uneliaisuutta mitattiin Karolinska Sleepiness Scalen avulla ja fysiologista väsymystä silmänräpäysten pituuden perusteella elektro-okulografiaa käyttäen. Kuljettajien ajosuoriutumista arvioitiin kolmella muuttujalla: auton sivuttaissijainnin keskipoikkeama ajoradalla, ohjausliikkeiden amplitudien keskiarvo ja ohjausliikkeiden huippunopeuden keskiarvo. Ajosession jälkeen koehenkilöt ajoivat liikennekartiopujottelutehtävän, jossa onnistumista arvioitiin erikseen. Tulokset Liukkaalla tiellä ajaminen paransi univajeesta kärsivien kuljettajien ajosuoriutumista kaikilla kolmella muuttujalla mitattuna. Kolmisuuntainen yhdysvaikutus kuljettajan tilan, tieolosuhteiden ja ajan välillä oli merkitsevä vain subjektiivisen uneliaisuuden kohdalla. Univajeisten kuljettajien uneliaisuus lisääntyi nopeammin liukkaalla tiellä, mutta tämä ei vaikuttanut heidän ajosuoriutumiseensa. Johtopäätökset Haastavissa olosuhteissa ajaminen voi lisätä jo valmiiksi väsyneiden kuljettajien väsymystä, mutta muutokset suorituskyvyssä voivat näkyä vasta viipeellä. Suuret yksilölliset erot niin väsymys- kuin ajo-olosuhdevasteissa vaativat lisätutkimusta. fi
dc.description.abstract Objectives Fatigue is a major factor affecting driving performance and traffic accident risk. Driving conditions influence how people experience fatigue while driving. Driving in demanding conditions may increase vigilance in tired drivers; however, it may also increase cognitive load and become an additional source of fatigue. The current study investigated how driving on a slippery road interacts with fatigue caused by sleep deprivation and how it influences driving performance. Methods Twelve male participants (aged 19–21) drove 52.5 km in a driving simulator in four different conditions (day vs night and dry vs slippery road). Subjective sleep-related fatigue was measured with the Karolinska Sleepiness Scale and physiological fatigue in blink durations with electro-oculography. Three measures were used for driver performance: standard deviation of lateral position, mean steering wheel movement amplitude and mean steering wheel movement peak velocity. After each driving session, participants negotiated a cone track. The success rate for this task was analysed separately. Results Driving on slippery roads improved performance in all three performance metrics in sleep-deprived drivers. The three-way interaction between driver condition, road condition and time-on-task was significant for subjective sleep-related fatigue but not for performance. Sleep-deprived drivers became increasingly sleepy over time when driving in slippery conditions; however, this did not negatively affect their performance. Conclusions Driving in demanding weather conditions can increase the fatigue experienced by drivers; however, this change may not be initially detectable in performance. Large individual variability in response to both fatigue and driving conditions requires further research. en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Traffic psychology
dc.subject fatigue
dc.subject sleepiness
dc.subject driving simulator
dc.subject Liikennepsykologia
dc.subject väsymys
dc.subject uneliaisuus
dc.subject ajosimulaattori
dc.title Effects of fatigue on driver performance on slippery roads en
dc.title.alternative Väsymyksen vaikutus ajosuoriutumiseen liukkaalla tiellä fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202009164120

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Levitski_Andres_pro_gradu_2020.pdf 1.143Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record