Etiology, Management and Outcome of Acute Pancreatitis in Children

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009164114
Title: Etiology, Management and Outcome of Acute Pancreatitis in Children
Author: Junkkari, Ella; Hukkinen, Maria; Merras-Salmio, Laura; Koivusalo, Antti; Pakarinen, Mikko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009164114
http://hdl.handle.net/10138/319403
Thesis level: master's thesis
Abstract: Viimeaikaisten tutkimusten perusteella lasten akuutin pankreatiitin (AP) insidenssi on nousussa. Tutkimuksessamme kävimme systemaattisesti läpi akuutin tai akuutin toistuvan pankreatiitin vuoksi entisellä Lastenklinikalla hoidetut lapsipotilaat vuosilta 1999-2018. Akuutti toistuva pankreatiitti (ARP) määriteltiin kahdeksi tai useammaksi akuutin pankreatiitin episodiksi elinajan aikana. Potilastietojärjestelmästä ja potilastietoarkistosta kerättiin tietoja kliinisistä löydöksistä, sairaalahoidon aikaisista laboratoriokokeista, geenitutkimuksista, kuvantamistutkimuksista, endoskooppisesta ja kirurgisesta hoidosta, sairaalahoidon kestosta, haimatulehdusepisodien määrästä sekä lopputulemasta. Löysimme 34 tutkimusasetelmaan sopivaa potilasta [n=22 (64%) AP; n=12 (35%) ARP; n=17 (50%) naispuolisia]. Yksikään potilaista ei menehtynyt haimatulehduksen seurauksena. Yleisimmät etiologiat olivat haiman ja sappiteiden anatomiset poikkeavuudet (26%), haimatoksiset lääkeaineet (21%), perinnölliset tekijät (18%), autoimmuunitulehdus (9%) sekä idiopaattinen pankreatiitti (21%). Haimatulehduksen taustalta löytyi SPINK1-mutaatio neljältä ja PRSS1-mutaatio viideltä potilaalta. Mediaani-ikä ensimmäisen haimatulehdusdiagnoosin asettamisen hetkellä oli 9.8 (8.2-11) vuotta. Potilaat, joilla haimatulehduksen etiologia oli haiman ja sappiteiden anatominen poikkeavuus sairastuivat muita potilaita nuorempina [4.3 (2.5-9.8) vs. 10 (8.5-12) vuotta, p=0.025]. Lisäksi he joutuivat muita useammin sekä ERCP tutkimuksiin (n=7/9 vs. 8/25, p=0.025), että kirurgisten tai endoskooppisten interventioiden kohteeksi kohortin muihin potilaisiin verrattuna (n= 8/9 vs. 8/25 p=0.006). Yleisimmät pitkäaikaiskomplikaatiot haimatulehduksen jälkeen olivat ripuli ja krooninen kipu ylävatsalla. Näistä kärsi yhteensä 29% potilaista, kummastakin yksittäisestä oireesta kolme potilasta. Neljä potilasta saivat seuranta-ajan päättyessä entsyymikorvaushoitoa. Kellekään ei kehittynyt diabetesta. Tutkimuksemme perusteella lasten haimatulehdusten taustatekijät ovat varsin moninaisia myös Suomessa.Objective. Recent studies have reported an increasing incidence of acute pancreatitis (AP) in children. The etiology of AP in children is more diverse compared to adults. All patients treated for acute pancreatitis (AP) or acute recurrent pancreatitis (ARP) in Helsinki University Children’s hospital during 1999-2018 were reviewed. Methods. ARP was considered as two or more episodes of AP over a lifetime. Demographics, clinical findings, laboratory test results, genetic assessment, imaging findings, endoscopic and surgical treatment, duration of hospital stay, number of pancreatitis episodes, and outcome were analyzed. Results. Of a total of 34 identified patients [n=22 (64%) AP; n=12 (35%) ARP; n=17 (50%) females] none died. The most frequent etiologies were pancreaticobiliary (26%), drug-induced (21%), hereditary (18%), autoimmune (9%) and idiopathic (21%) pancreatitis. An underlying SPINK1 (n=4) and PRSS1 mutation was found in five (15%) patients. Median age at diagnosis was 9.8 (8.2-11) years. Patients with pancreaticobiliary pancreatitis were younger at presentation [4.3 (2.5-9.8) vs. 10 (8.5-12) years, p=0.025] and underwent ERCP (n=7/9 vs. 8/25, p=0.025), and surgical or endoscopic interventions (n= 8/9 vs. 8/25 p=0.006) more frequently compared to the rest of the cohort. The most common long-term complications affecting 29% of patients were chronic upper abdominal pain and diarrhea, occurring each in three patients (8.8%), respectively. Four patients received pancreatic enzyme substitution, while none developed diabetes. Conclusions. Our study highlights the diverse etiology of pediatric pancreatitis necessitating comprehensive diagnostic work-up and management options with relatively low long-term morbidity.
Subject: Pancreatitis
acute pancreatitis
acute recurrent pancreatitis
pediatrics
pediatric surgery


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record