A panoramic meta-analysis studying the effectiveness of CBT for eating disorders : a transdiagnostic approach

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009164122
Title: A panoramic meta-analysis studying the effectiveness of CBT for eating disorders : a transdiagnostic approach
Author: Kaidesoja, Milla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009164122
http://hdl.handle.net/10138/319408
Thesis level: master's thesis
Degree program: Psykologian maisteriohjelma
Master's Programme in Psychology
Magisterprogrammet i psykologi
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Tavoitteet: Transdiagnostisen kognitiivis-behavioraalisen mallin mukaan syömishäiriöt ovat yksi häiriö, jolla on monta eri ilmentymää. Tähän asti meta-analyysit ovat kuitenkin tutkineet kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) tehokkuutta lähinnä vain yksittäisten syömishäiriöiden kohdalla. Panoraaminen meta-analyysi (PMA) mahdollistaa tuloksien syntetisoimisen yli diagnoosirajojen. Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, onko PMA luotettava ja tarkka keino syntetisoida tutkimustuloksia KKT:n tehokkuudesta yli syömishäiriödiagnoosien rajojen. Menetelmät: Tehtiin kaksi PMA:a (KKT vs. aktiiviset kontrolli-interventiot, KKT vs. ei-aktiiviset kontrolli-interventiot). Tarkasteltavaksi muuttujaksi valittiin haussa löytyneissä meta-analyyseissa useimmin käytetty muuttuja. Tulokset: Etsinnässä löytyi 24 meta-analyysia, joista vain 7 oli mahdollista ottaa mukaan PMA:in. Analyysi tuki oletusta KKT:sta tehokkaana hoitona verrattaessa ei-aktiivisiin interventioihin (SMD: 0.32, 95% CI: 0.05 to 0.59, I2= 38.1%), mutta selviä tuloksia ei saatu verratttaessa KKT:a aktiivisin interventiohiin (SMD: 0.01, 95% CI: -0.35 to 0.36, I2=75.2%). Johtopäätökset: Tämän tutkimuksen metodologisista rajoituksista johtuen lukuisia keskeisiä ja kattavia meta-analyyseja oli jätettävä PMA:n ulkopuolelle. Täten PMA:lla ei saatu aikaan kattavaa ja luotettavaa synteesiä olemassa olevasta tutkimustiedosta yli syömishäiriöiden diagnoosirajojen.Aims: The transdiagnostic cognitive-behavioral model of eating disorders (ED) views EDs as a single disorder with different clinical manifestations, but the CBT effectiveness research thus far has mostly only pooled results within individual ED categories. A panoramic meta-analysis (PMA) synthesizes evidence across indications, and here the aim is to explore whether a PMA in the context of CBT for EDs provides an unbiased and precise effect estimate when pooling across the ED diagnoses. Methods: Reviews that synthesize RCTs of CBT for EDs were searched, and reviews that met inclusion criteria and included meta-analytic data or valid data from a single RCT were included in the PMA. Two PMAs (CBT vs active controls, CBT vs inactive controls) were performed. The outcome most commonly employed in the meta-analyses identified in the search was chosen as the outcome of interest. Findings: Of the n=24 meta-analyses, only n=7 were eligible for the PMA. The analysis provided support for the effectiveness of CBT vs inactive controls ((SMD: 0.32, 95% CI: 0.05 to 0.59, I2= 38.1%) but results were inconclusive when CBT was compared to active controls (SMD: 0.01, 95% CI: -0.35 to 0.36, I2=75.2%). Conclusions: Due to the methodological limitations of this thesis, several central comprehensive meta-analyses had to be excluded from the PMA. Thus, this PMA failed to provide a precise and unbiased synthesis of existing data of the effectiveness of CBT for EDs across the diagnoses.
Subject: cognitive-behavioral therapy
eating disorder
evidence synthesis
panoramic meta-analysis
transdiagnostic


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record