Nuoren tarpeisiin vastaava matalan kynnyksen kuntoutus tuottaa tulosta. NOVAK-hankkeen loppuraportti

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020081961008
Title: Nuoren tarpeisiin vastaava matalan kynnyksen kuntoutus tuottaa tulosta. NOVAK-hankkeen loppuraportti
Author: Harju, Henna; Shinyella, Tuuli
Other contributor: Harju, Henna
Shinyella, Tuuli
Publisher: Kela
Published in: Helsinki
Date: 2020-09-28
Language: fi
Number of pages: 50
Belongs to series: Kuntoutusta kehittämässä
ISBN: 978-952-284-095-0
ISSN: 2489-849X
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020081961008
http://hdl.handle.net/10138/319652
Abstract: NOVAK – Nuori osallisena verkostomaisessa ammatillisessa kuntoutuksessa -hankkeen tarkoituksena oli kehittää matalan kynnyksen sosiaalisen kuntoutuksen palvelu osaksi Kelan ammatillisen kuntoutuksen palveluita. Palvelu kohdennettiin alle 30-vuotiaille Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoille, jotka olivat joko keskeyttäneet tai vaarassa keskeyttää opintonsa, pudonneet ammatilliseen koulutukseen valmentavasta (VALMA) -koulutuksesta tai eivät toimintakyvyn ongelmiensa takia pystyneet osallistumaan työpajatoimintaan. NOVAK-kuntoutusta tarjottiin vuosina 2018–2019 noin 1 ½ vuoden ajan, ja siihen osallistui yhteensä 23 nuorta. Hanke tarjosi yksilöllisesti räätälöityvää yksilö- ja ryhmävalmennuksen yhdistelmää, jolla pyrittiin tukemaan nuorten sosiaalista toimintakykyä sekä paluuta opintoihin tai työelämään. Lisäksi tässä matalan kynnyksen kuntoutuksessa kehitettiin nuorten omien verkostojen yhteistoimintaa nuoren sosiaalisen toimintakyvyn sekä opintoihin ja työelämään kiinnittymisen vahvistamiseksi. Nuorten osallistuminen ryhmätoimintaan perustui vapaaehtoisuuteen, ja se sisälsi useita sitoutumista, voimaantumista, itsetuntemusta sekä arkirutiineja vahvistavia elementtejä. Valmentajien lähestymistavalla ja turvallisen ilmapiirin luomisella oli tärkeä merkitys toimintaan sitoutumisessa. Sekä yksilö- että ryhmätoiminnat perustuivat nuorten tavoitteisiin ja toiveisiin sekä valmentajien aiempiin kokemuksiin. Nuorten toimintakyvyn haasteisiin vastaaminen edellyttää moniammatillista osaamista ja yhteistyötä sekä riittäviä resursseja. NOVAK-hankkeessa näihin tarpeisiin pystyttiin vastaamaan valmentajien osaamisen sekä verkosto- ja oppilaitosyhteistyön avulla. Matalan kynnyksen yksilöllisesti räätälöityvä nuorten kuntoutus osoittautui sekä tarpeelliseksi että tulokselliseksi.
Subject: nuoret
nuoret aikuiset
kuntoutus
ammatillinen kuntoutus
sosiaalinen kuntoutus
sosiaalinen toimintakyky
kuntoutuspalvelut
saavutettavuus
syrjäytyminen
syrjäytyneet
opiskelu
työssäkäynti
voimaantuminen
elämänhallinta
moniammatillisuus
Peer reviewed: No


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kuntoutustakehittamassa18_saavutettava.pdf 631.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record