Postoperative pain : risk factors, predictive methods, and pain management in specific patient groups

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6423-0
Title: Postoperative pain : risk factors, predictive methods, and pain management in specific patient groups
Author: von Plato, Hanna
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Doctoral Program in Clinical Research
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Kliininen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Doktorandprogrammet i klinisk forskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-10-10
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6423-0
http://hdl.handle.net/10138/319662
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: It is suggested that approximately half of surgical patients worldwide report clinically significant pain after surgical procedures. Although the intensity of postoperative pain depends somewhat on the procedure, marked variation exists in pain intensity between individual patients. Our first objective was to evaluate the efficacy and safety of various analgesic techniques and in particular to evaluate the efficacy and safety of a continuous perineural local anesthetic infusion combined to a wound infusion for the treatment of postoperative pain after above knee amputation. In addition we investigated the demographic and individual psychological risk factors for postoperative pain in 517 elective surgical patients. Finally, we investigated a short five-item questionnaire in evaluating the risk of postoperative pain in day-case cholecystectomy, and to assess the efficacy and safety of targeted single-dose preoperative pregabalin in a high-risk group of cholecystectomy patients. Based on our systematic review of the literature to date, there seems to be minimal data that supports current clinical practice on pain management in acute pain after amputation. In the second study, a combination of a continuous sciatic perineural infusion and a wound infusion of a local anesthetic was shown to diminish average acute stump pain and opioid consumption after above knee amputation compared to placebo. No difference in the number of adverse effects was seen. In the third study, the role of demographic and psychological predictive factors, including the expectation of pain, younger age, chronic pain, and prior use of opioids, was shown to affect postoperative pain levels in a mixed surgical population. There was a correlation between high expectation of pain and the resolution of acute pain during the first postoperative days. In the fourth study, preoperative pregabalin 150 mg administered targeted to cholecystectomy patients with many risk factors for postoperative pain did not decrease postoperative pain intensity compared with placebo. The results of this thesis demonstrate that acute postoperative pain management after amputation has been inadequately studied. Continuous perineural infusion of a local anesthetic combined to a wound infusion seems to be beneficial after thigh amputation in terms of opioid consumption on the first postoperative day, and postoperative pain durign first five postoperative days. In a wide range of elective operations, chronic pain, the expectation of pain, and inadequate preoperative information on postoperative pain are associated with pain. Preoperative pregabalin 150 mg administered to cholecystectomy patients with many risk factors for postoperative pain did not decrease postoperative pain intensity compared to placebo.Arvellaan, että maailmanlaajuisesti edelleen jopa noin puolet potilaista kokee merkittävää kipua leikkauksen jälkeen. Leikkauksen jälkeisen kivun intensiteetti on leikkaustyypin lisäksi riippuvainen potilaskohtaisista yksilöllisistä tekijöistä. Yksi tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteista oli kartoittaa eri kivunhoitomenetelmien tehoa ja turvallisuutta amputaatioiden jälkeisen kivun hoidossa perustuen aiemmin julkaistuun tutkimustietoon. Vertailevassa sokkoutetussa tutkimuksessa selvitimme jatkuvan iskiashermotuppipuudutuksen ja haavapuudutuksen tehoa ja turvallisuutta akuutin leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa 89 reisiamputaation läpikäyneellä potilaalla. Toinen tavoite oli tutkia yksilöllisiä riskitekijöitä ja niiden vaikutusta koetun kivun voimakkuuteen leikkauspotilailla. Tutkimme myös mahdollisuutta erotella yksinkertaisen viiden kohdan kyselyn avulla kiireettömään päiväkirurgiseen tähystykselliseen sappileikkaukseen tulevista potilaista ne, joilla on korkeampi riski vaikealle leikkauksen jälkeiselle kivulle, ja kohdentaa heille tehokkaampaa kivun hoitoa ennen leikkausta kerta-annoksena annostellun pregabaliinin muodossa. Tämän väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittavat, että akuutin kivun hoitoa amputaatiopotilailla ei ole aiemmin tutkittu paljoakaan. Tutkimuksia on vähän ja ne ovat laadullisesti heikkoja. Vertailevassa tutkimuksessamme jatkuva iskiashermotuppeen annosteltava puuduteinfuusio yhdistettynä haavapuudutukseen osoittautui hyödylliseksi, akuutin kivun voimakkuus ja opioidin kulutus ensimmäisen päivän aikana leikkauksen jälkeen vähenivät. Tämä kivunhoitomuoto oli iäkkäillä potilailla turvallinen. 517 suomalaisen leikkauspotilaan aineiston perusteella näyttää siltä, että suunniteltuun kiireettömään leikkaukseen tulevilla potilailla nuorempi ikä, krooninen kipu, odotus kivun intensiteetistä ja kokemus riittämättömästä informaatiosta ennen leikkausta koskien kipua ja kivun hoitoa ovat yhteydessä leikkauksen jälkeiseen kipuun riippumatta leikkaustyypistä. Riittämätön informaatio ennen leikkausta ja odotus korkeasta leikkauksen jälkeisen kivun intensiteetistä ennustavat korkeampaa kipua ja kivun hitaampaa lievittymistä, ja tämän huomioiminen leikkausta edeltävästi voisi oleellisesti parantaa kivun hoidon onnistumisen mahdollisuutta. Päiväkirurgisilla sappileikkauspotilailla leikkauksen jälkeisen kivun ennustaminen lyhyen riskitekijäkyselyn avulla osoittautui tutkimuksessamme odotettua vaikeammaksi, eikä ennen leikkausta kohdennetusti riskipotilaille annosteltu pregabaliini vähentänyt akuuttia leikkauskipua tai opioidin kulutusta sappileikkauksen jälkeen.
Subject: lääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
vonplato_hanna_disseration_2020.pdf 939.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record