Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020090165981

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit
Author: Korpela, Tuija; Heinonen, Hanna-Mari; Laatu, Markku; Raittila, Simo; Ylikännö, Minna
Other contributor: Korpela, Tuija
Heinonen, Hanna-Mari
Laatu, Markku
Raittila, Simo
Ylikännö, Minna
Publisher: Kela
Published in: Helsinki
Date: 2020-09-30
Language: fi
Number of pages: 494
Belongs to series: Teemakirja
ISBN: 978-952-284-092-9 (nid.)
978-952-284-093-6 (pdf)
ISSN: 2323-7813 (ISSN-L)
2323-7813 (painettu)
2323-7821 (verkkojulkaisu)
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020090165981
http://hdl.handle.net/10138/319709
Description: Vuoden 2017 alussa perustoimeentulotuen toimeenpano siirrettiin yli 300 kunnalta Kelalle. Uudistus oli merkittävä niin toimeentulotuen asiakkaiden kuin sosiaaliturvajärjestelmän toiminnankin kannalta. Mitkä seikat johtivat poliittiseen päätökseen siirrosta, josta oli keskusteltu jo yli 30 vuoden ajan? Miten uudistuksen hallinnollinen valmistelu eteni sille annetussa tiukassa aikataulussa? Miten viimesijaista turvaa tarvitsevat henkilöt ja kuntien ja Kelan työntekijät kokivat uudistuksen? Miltä tuensaajien tilanne näyttää uudistuksen jälkeen aikaisempaa kattavamman tilasto- ja rekisteritiedon perusteella? Mitä tapahtui kuntien sosiaalityölle uudistuksen jälkeen? Tämä teemakirja kuvaa vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksen ensi metrejä monitieteisen tutkijajoukon voimin ja monipuolisten aineistojen perusteella.
Subject: aikuissosiaalityö
aktivointi
asiakkaat
asiakkuus
asiantuntijat
elintarvikeapu
eläkeläiset
eläkkeet
epäonnistuminen
esimiehet
hakeminen
hallinto
harkinta
harkintavalta
huono-osaisuus
johtajat
Kansaneläkelaitos
kehittäminen
kehitys
Kela
kokemukset
kunnat
käsittely
köyhyys
lainsäädäntö
lapsiperheet
lääkkeet
menot
mielipiteet
odotukset
palvelujärjestelmät
palveluketjut
perheet
pienituloiset
poliittinen päätöksenteko
politiikantutkimus
prosessit
päätöksenteko
päätökset
rationaalisuus
riippuvuus
sosiaalietuudet
sosiaalihuolto
sosiaalipalvelut
sosiaalipolitiikka
sosiaalitoimi
sosiaaliturva
sosiaalityö
säädösvalmistelu
toimeenpano
toimeentulo
toimeentulotuki
toimeentuloturva
toimihenkilöt
työntekijät
uudistukset
vaikutukset
valiokunnat
valmistelu
vanhuuseläke
vastikkeellisuus
viranomaiset
viranomaisyhteistyö
yhdenvertaisuus
yhteistyö
yksinhuoltajaperheet
Peer reviewed: Yes
Order price: 55 euroa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View Description
Ojista_allikkoon_saavutettava.pdf 5.773Mb PDF View/Open
Ojista_allikkoon_LIITE-haastattelurungot.pdf 213.4Kb PDF View/Open
01_Johdanto.pdf 292.4Kb PDF View/Open Osa-artikkeli
02_Miksi perust ... uki siirrettiin Kelaan.pdf 212.2Kb PDF View/Open Osa-artikkeli
04_Perustoimeen ... a ja Kelan palveluista.pdf 496.3Kb PDF View/Open Osa-artikkeli
05_Ruoka-avun s ... ntulotukiuudistuksesta.pdf 507.5Kb PDF View/Open Osa-artikkeli
06_Kelan ja kun ... iden asemaan 2016-2018.pdf 204.1Kb PDF View/Open Osa-artikkeli
03_Heinonen ja Laatu.pdf 549.7Kb PDF View/Open Osa-artikkeli
03_Hallinnollis ... istuksen valmistelussa.pdf 549.7Kb PDF View/Open Osa-artikkeli

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record