Efficiency Transfer – menetelmän käyttö ympäristönäytteiden gammaspektrometriassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009284147
Title: Efficiency Transfer – menetelmän käyttö ympäristönäytteiden gammaspektrometriassa
Author: Uusikylä, Eetu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202009284147
http://hdl.handle.net/10138/319782
Thesis level: master's thesis
Discipline: Fysiikka
Abstract: Gammaspektrometria on menetelmä gammasäteilyn havaitsemiseen ja sen analysoimiseen. Menetelmää sovelletaan Säteilyturvakeskuksen (STUK) gammalaboratoriossa, jossa mitataan ympäristönäytteiden aktiivisuutta ja radionuklidikoostumusta. Mittaustulosten analysoinnissa tarvitaan tehokkuuskalibrointia, jossa määritetään mitattavan lähteen emittoimien fotonien ja rekisteröityjen pulssien välinen suhde. Työssä selvitettiin EFFTRAN -nimisen ohjelman soveltuvuutta osaksi gammaspektrometristen mittausten analyysiprosessia. EFFTRAN perustuu Efficiency Transfer –menetelmään (ET), jossa analysoitavan näytteen piikkitehokkuuskäyrä johdetaan kokeellisesti määritetystä standardilähteen piikkitehokkuuskäyrästä. EFFTRAN ottaa kalibrointisiirroissa huomioon näytteen alkuainekoostumuksen, mikä vaikuttaa fotonien piikkitehokkuuteen alle 100 keVin energioilla. Työn ensimmäinen tavoite oli osoittaa, että EFFTRANin avulla saadaan yhteneviä tuloksia nykyisten laskentamenetelmien kanssa. Sen jälkeen kalibrointisiirtojen avulla laskettuja aktiivisuuspitoisuuksia verrattiin tunnettuihin referenssilähteiden aktiivisuuspitoisuuksiin. Viimeisessä vaiheessa tarkasteltiin alkuainekoostumuksen vaikutusta gamma-analyysien tuloksiin. EFFTRANin kalibrointisiirtojen avulla saatiin pääosin oikeita tuloksia, joten niitä voitaisiin jatkossa käyttää gamma-analyyseissa kokeellisten tehokkuuskalibrointien rinnalla.
Subject: Efficiency Transfer
EFFTRAN
gammaspektrometria
gamma-analyysi
STUK


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Uusikyla_Eetu_progradu_2020 (2).pdf 1.390Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record