Kansallinen allergiaohjelma 2008-2018 muutti asenteita ja vähensi sairastavuutta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/319821

Citation

Haahtela , T M K , Valovirta , E , Saarinen , K , Jantunen , J , Kauppi , P , Pelkonen , A S , Lindström , I , Tommila , E , Petman , L , Ketola , T , Mäkinen-Kiljunen , S , Csonka , P , Hellemaa , P , Pajunen , S , Puolanne , M , Repo , I , Salava , A , Savolainen , J , Laatikainen , T , Linna , M , von Hertzen , L C , Abdulla Hama Salih , K , Hannuksela , M , Vasankari , T & Mäkelä , M J 2020 , ' Kansallinen allergiaohjelma 2008-2018 muutti asenteita ja vähensi sairastavuutta ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 75 , Nro 36 , Sivut 1760-1767 . < https://www.laakarilehti.fi/pdf/2020/SLL362020-1760.pdf >

Title: Kansallinen allergiaohjelma 2008-2018 muutti asenteita ja vähensi sairastavuutta
Alternative title: Finnish nationwide allergy programme 2008–2018 changed attitudes and reduced morbidity
Author: Haahtela, Tari Markku Kallevi; Valovirta, Erkka; Saarinen, Kimmo; Jantunen, Juha; Kauppi, Paula; Pelkonen, Anna Susanna; Lindström, Irmeli; Tommila, Erja; Petman, Leena; Ketola, Tuula; Mäkinen-Kiljunen, Soili; Csonka, Peter; Hellemaa, Paula; Pajunen, Sirpa; Puolanne, Mervi; Repo, Ilkka; Salava, Alexander; Savolainen, Johannes; Laatikainen, Tiina; Linna, Miika; von Hertzen, Leena C.; Abdulla Hama Salih, Krista; Hannuksela, Matti; Vasankari, Tuula; Mäkelä, Mika J
Contributor organization: HUS Tulehduskeskus
Doctoral Programme in Clinical Research
Ihotautien, allergologian ja sukupuolitautien osasto
Yliopiston johto
Date: 2020
Language: fin
Number of pages: 8
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/319821
Abstract: Lähtökohdat : Allergiaohjelma 2008–2018 on kansallinen kansanterveysohjelma, jonka avulla välttö¬strategia on käännetty sietostrategiaksi ja painotettu allergiaterveyttä. Raportoimme 10 vuoden tulokset. Menetelmät : Ohjelmalla oli kuusi tavoitetta, joiden toteuttamiseksi määriteltiin tehtävät, työkalut ja mittarit. Ohjelmaa toteutettiin kouluttamalla terveydenhuoltoa ja viestimällä väestölle. Tulokset : Astman ja allergisen nuhan esiintyvyys tasoittui asevelvollisissa ja Helsingin aikuisväestössä. Helsingin aikuisista astmaatikoista 41 % oli ollut vuoden 2016 kyselyä edeltäneen vuoden oireettomia (31 % 2006). Lasten allergiaruokavaliot vähenivät koko maassa noin puoleen. Työperäiset allergiset sairaudet vähenivät 45 %. Astman sairaalahoidon tarve puolittui, mutta päivystyskäynnit vähenivät oleellisesti vain lapsilla. Anafylaksia aiheutti aiempaa enemmän päivystyskäyntejä. Allergiasta ja astmasta aiheutuvat vuosittaiset suorat ja epäsuorat kustannukset vähenivät 200 miljoonaa euroa ¬(30 %) verrattaessa vuosia 2007 ja 2018. Päätelmät : Allergian ja astman aiheuttama sairastavuus ja niistä koituvat kustannukset vähenivät merkittävästi. Haitat vähenivät aluksi nopeasti, myöhemmin hitaammin. Ammattilaiset ja suuri yleisö hyväksyivät uuden suunnan, jossa painottuivat sietokyky ja terveys allergiasta huolimatta. Tietoon perustuvat systemaattiset ohjelmat ovat vahva keino parantaa kansanterveyttä.
Description: Vertaisarvioitu. English summary.
Subject: Hypersensitivity
+epidemiology
Asthma
Rhinitis, Allergic
Food Hypersensitivity
Morbidity
Attitude to Health
Desensitization, Immunologic
Environment
Occupational Diseases
Hospitalization
After-Hours Care
Anaphylaxis
Child
Adult
Health Care Costs
Anti-Asthmatic Agents
Drug Utilization
National Health Programs
3121 Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet
3141 Terveystiede
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SLL362020_1760.pdf 506.5Kb PDF View/Open
SLL362020_1760.pdf 506.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record