Palliatiivisen lääketieteen opetus lääketieteen kandidaattien arvioimana

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/319823

Citation

Lehto , J T , Hökkä , M , Lamminmäki , A , Rahko , E , Saarto , T & Hirvonen , O 2020 , ' Palliatiivisen lääketieteen opetus lääketieteen kandidaattien arvioimana ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 75 , Nro 36 , Sivut 1775-1780 . < https://www.laakarilehti.fi/pdf/2020/SLL362020-1775.pdf >

Title: Palliatiivisen lääketieteen opetus lääketieteen kandidaattien arvioimana
Author: Lehto, Juho T.; Hökkä, Minna; Lamminmäki, Annamarja; Rahko, Eeva; Saarto, Tiina; Hirvonen, Outi
Contributor organization: HUS Syöpäkeskus
Syöpätautien osasto
Helsingin yliopisto
Lääketieteellinen tiedekunta
Date: 2020
Language: fin
Number of pages: 6
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/319823
Abstract: Lähtökohdat : Palliatiivinen lääketiede on lääkärin ydinosaamista, mutta alan professuuri ja opetussuunnitelma ovat vain Helsingin ja Tampereen yliopistoissa. Menetelmät : Lukuvuonna 2018–2019 kaikissa Suomen lääketieteellisissä tiedekunnissa kysyttiin kysely¬lomakkeella valmistuvien kandidaattien näkemyksiä palliatiivisen lääketieteen opetuksesta. Tulokset : Vastaajista (n = 502) lähes kaikki (98 %) pitivät palliatiivisen lääketieteen opetusta hyödyllisenä. Opetus oli kattanut parhaiten kivun hoidon, heikoimmin psyykkiset oireet ja psykososiaalisen tuen. Lisäopetusta olisi kaivattu eniten hoitolinjauksista ja psykososiaalisista seikoista. Tampereen ja Helsingin yliopistojen vastaajat kokivat opetuksen kattaneen paremmin lähes kaikki osa-alueet verrattuna muiden yliopistojen vastaajiin. Helsingin ja Tampereen opiskelijoista 80–90 % kertoi kohdanneensa saattohoitopotilaan opetuksessa, kun muista näin arvioi noin kolmannes. Avoimissa vastauksissa korostui tarve opetukseen ennen ensimmäisiä lääkärin työtehtäviä. Päätelmät : Kokemukset palliatiivisen lääketieteen opetuksesta vaihtelivat yliopistojen välillä. Valtakunnallisen palliatiivisen lääketieteen opetussuunnitelman käyttöönotto on tarpeen.
Description: Vertaisarvioitu. English summary.
Subject: Palliative Medicine
+education
Palliative Care
Analgesia
Social Support
Patient Care Planning
Students, Medical
3122 Syöpätaudit
Peer reviewed: Yes
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SLL362020_1775.pdf 500.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record