Instrument Choice for Climate Change Mitigation : A Legal Perspective

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6711-8
Title: Instrument Choice for Climate Change Mitigation : A Legal Perspective
Author: Mehling, Michael
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Doctoral Programme in Law
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-10-22
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6711-8
http://hdl.handle.net/10138/319886
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: On all regulatory levels, climate policy is undergoing a process of rapid proliferation as well as a paradigmatic shift towards flexible instruments based on voluntary incentives, pricing control, and quantity rationing. While the resulting policy mix has yielded initial successes in various regions and jurisdictions, it has also proven increasingly prone to regulatory conflicts and a general trend towards fragmentation. Arguably, no attempt to face a challenge as pervasive as global climate change can avoid such difficulties entirely. Still, this thesis traces many of the identified shortcomings to a flawed, yet uncritically perpetuated canon of criteria for instrument choice in climate policy, and highlights both conceptual weaknesses and important historical decision processes where these criteria had little or no influence on the final political outcome. Rather than follow a utopian promise of rational and objective criteria, this book argues that stronger consideration of the law and jurisprudential methods can improve the final policy design by avoiding conflicts and tensions while incurring a greater level of legitimacy. It concludes with several recommendations for a coherent policy design at the international, regional and domestic level.Kaikilla sääntelyn tasoilla, ilmastotoimet ovat nopeasti levittäytymässä ja ovat samalla läpikäymässä paradigmaattista muuntautumista vapaaehtoisten kannustimien, hintasäännöstelyn ja määrällisten rajoitusten suuntaan. Vaikka tästä johtuva toimien kirjo onkin eri lainkäyttöalueilla alkuvaiheessa ollut menestyksekästä, se on myös enenevässä määrin johtanut sääntelyristiriitoihin ja yleisesti ottaen lainkäytön pirstoutumiseen. Voisi väittää, ettei mikään ilmastonmuutoksenkaltainen globaali haaste voi täysin välttää tämänkaltaisia vaikeuksia. Kuitenkin tämä väitöskirja jäljittää monet näistä vajaavaisuuksista virheellisiin ja kuitenkin kritiikittömästi toistettuihin oppeihin, siitä minkä perusteella ilmastopolitiikan välineet valitaan, ja korostaa sekä käsitteellisiä heikkouksia että tärkeitä historiallisia päätöksentekoprosesseja, joissa näillä opeilla oli vähän tai ei lainkaan vaikutusta poliittiseen lopputulokseen. Sen sijaan, että seuraisimme utooppista lupausta rationaalisista ja objektiivisista kriteereistä, tämä teos väittää että lopputulosta voidaan parantaa, ristiriitoja vähentää ja jännitteitä välttää antamalla laille ja lainopin metodeille suurempi huomio, jolloin saavutetaan myös enemmän legitimiteettiä. Teoksen päätelmät sisältävät useita suosituksia koherentin ilmastopolitiikan muotoilemiseksi kansainvälisellä, alueellisella ja kansallisella tasolla.
Subject: law
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
mehling_michael_dissertation_2020.pdf 582.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record