Strömmingslarvens födovanor i Finska viken

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/31994
Titel: Strömmingslarvens födovanor i Finska viken
Författare: Hudd, Richard
Utgivare: University of Helsinki
Datum: 1980
Språk: swe
Sidantal: 42 s.
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/31994
Nivå: Pro gradu -avhandling
Subject (ysa): kalat
sillit
silakka
poikaset
lisääntyminen
populaatioekologia


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post