Lääkäri 2018 : Uusinta tutkimustietoa lääkäreistä ja erikoislääkärikoulutuksesta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/319962

Citation

Mattila , P , Parmanne , P , Rellman , J , Kulmala , P , Heikkilä , T , Sumanen , M , Kortekangas-Savolainen , O , Kaila , M , Heistaro , S & Halila , H 2020 , ' Lääkäri 2018 : Uusinta tutkimustietoa lääkäreistä ja erikoislääkärikoulutuksesta ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 75 , Nro 9 , Sivut 548-552 . < https://www.laakarilehti.fi/pdf/2020/SLL92020-548.pdf >

Title: Lääkäri 2018 : Uusinta tutkimustietoa lääkäreistä ja erikoislääkärikoulutuksesta
Author: Mattila, Pyry; Parmanne, Piitu; Rellman, Johanna; Kulmala, Petri; Heikkilä, Teppo; Sumanen, Markku; Kortekangas-Savolainen, Outi; Kaila, Minna; Heistaro, Sami; Halila, Hannu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Suomen Lääkäriliitto
Helsingin yliopisto, HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Helsingin yliopisto, Kansanterveystieteen osasto
Helsingin yliopisto, Suomen LääkäriliittoDate: 2020
Language: fin
Number of pages: 5
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/319962
Abstract: Lähtökohdat Lääkäri 2018 -tutkimus kartoittaa suomalaisten lääkärien koulutusta, arvoja, ammatti-identiteettiä ja urasuunnitelmia. Tässä artikkelissa keskitymme erikoistumiskoulutuksen kysymyksiin ja kuvaamme tutkimusaineiston. Menetelmät Perusjoukon muodostivat alle 70-vuotiaat Suomessa asuvat laillistetut lääkärit, jotka olivat antaneet luvan henkilötietojen luovuttamiselle (n = 23 131). Otokseen valittiin Suomen Lääkäriliiton rekisteristä parillisina päivinä syntyneet lääkärit (n = 11 336). Kyselytutkimuksen vastaukset kerättiin sähköisellä ja paperilomakkeella. Vastausosuus oli 46 %. Tulokset Tärkeimmät erikoisalan valintaan vaikuttaneet tekijät olivat omat taidot ja persoonallisuus sekä alan monipuolisuus. Mahdollisuudella tutkimustyöhön tai yksityissektorilla toimimiseen ei ollut merkittävää vaikutusta. Vastanneista 72 % oli melko tai erittäin tyytyväisiä erikoislääkärikoulutukseensa. Päätelmät Aineisto antaa kattavan kuvan lääkärien taustatiedoista, näkemyksistä ja lääkärikoulutuksen kehitystarpeista vuonna 2018. Erikoisalavalintoihin vaikuttavat tekijät ovat yksilöllisiä, ja lääkärit ovat yleisesti tyytyväisiä valintaansa.
Subject: 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
Specialization
Career Choice
Education, Medical, Graduate
Physicians
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SLL92020_548.pdf 476.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record