Kevätvehnän lehtilaikkutautien kestävyyden kehittäminen : maatiaiskevätvehnien lehtilaikkutautikestävyyden kartoitus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010154285
Title: Kevätvehnän lehtilaikkutautien kestävyyden kehittäminen : maatiaiskevätvehnien lehtilaikkutautikestävyyden kartoitus
Alternative title: Development of leaf spot disease resistance in spring wheat : mapping of leaf spot resistance in spring wheat landraces
Author: Seppä, Elina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010154285
http://hdl.handle.net/10138/320328
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvintuotantotieteet
Plant Production Science
Växtproduktionsvetenskap
Abstract: Lajikkeiden taudinkestävyys on sekä ympäristölle että viljelijälle taloudellinen keino hallita kasvustoja yleisesti haittaavia taudinaiheuttajia. Eurooppalaisissa kevätvehnälajikkeissa lehtilaikkutautien kestävyyden jalostus on jäänyt vähemmälle huomille erityisesti Suomessa merkittävien ruskolaikun ja pistelaikun osalta. Tässä tutkielmassa etsittiin uusia taudinkestävyyslähteitä laajasta maatiaiskevätvehnäaineistosta. Tutkimuksessa seulottiin neljä vehnän geenipankkiaineistoa ja selvitettiin maatiaiskevätvehnälajikkeiden kestävyys suomalaisia Parastagonospora nodorum sekä Pyrenophora tritici-repentis -isolaatteja vastaan. Tutkimuksessa oli mittarilajikkeina kolme yleisessä viljelyssä olevaa kevätvehnälajiketta, joihin maatiaisvehnien taudinkestävyyttä verrattiin. Tutkimus kuului yhtenä osana Luonnonvarakeskuksen (Luke) Hyötygeeni-hankkeeseen (Geenivarat hyötykäyttöön – työkalupakki kasvinjalostuksen tarpeisiin), jossa tutkittiin esijalostuksen ketjua osana kasvinjalostusprosessia. Maatiaisvehnistä löydettiin lehtilaikkutautien kestävyyttä hyvin ilmentäviä genotyyppejä. Vehnän lehtilaikkutauteja hyvin kestävät maatiaisvehnät olivat kotoisin Kiinasta ja Ruotsista. Erinomainen sekä pistelaikun että ruskolaikun kestävyys havaittiin gotlantilaisella yksijyvävehnällä (NGB 4497). Taudinkestävyyden lähteiden etsintää tulee jatkaa entistä laajemmin maatiais- ja villilajeista sekä samalla kehittää uusia taudinkestävyyden seulontamuotoja ja tekniikoita. Lopullisena tavoitteena on kuitenkin varmistaa, että satotasot ja viljelyvarmuus pysyvät hyvinä ja varmistetaan kotimaisen laadukkaan kevätvehnän tutkimus, jalostus ja tuotanto Suomessa.Variety resistance in an economic means for the environment and the farmer to control pathogens that generally affect crops. In European spring wheat varieties, the resistance to leaf spot diseases has received less attention, especially with regard to significant parastagonospora nodorum blotch (also known as leaf and glume blotch) and tan spot in Finland. In this dissertation, new sources of disease resistance were sought from an extensive collection of spring wheat landraces. The resistance of four wheat gene bank material was screened and investigated against Finnish Parastagonospora nodorum and Pyrenophora tritici-repentis isolates. The study included three commonly grown spring wheat varieties to which the disease resistance of landraces was compared. The study was part of the Natural Resources Institute Finland’s (Luke) Hyötygeeni-project (Genetic Resources for Utilization - A Toolkit for Plant Breeding), which examined the pre-breeding chain as a part of the plant breeding process. Genotypes expressing a resistance to the leaf spot diseases were found from the studied spring wheat landraces. Landraces, which were found to be highly resistant to the wheat leaf spot diseases, was native to China and Sweden. Excellent durability to/for both parastagonospora nodorum blotch and tan spot was observed in Gotland single grain (ein korn) wheat (NGB 4497). The research for sources of disease resistance must be continued even more widely in landraces and wild species, and at the same time new forms and technologies of disease resistance screening must be developed. Ultimately, however, the aim is to ensure that yield levels and crop security remain good and to ensure research, breeding and production of domestic high-quality spring wheat in Finland.
Subject: Vehnä
lehtilaikkutaudit
pistelaikku
ruskolaikku
maatiaislajikkeet
taudinkestävyys
kasvinjalostus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Elina_Seppa_Pro_Gradu_2020.pdf 2.292Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record