Physical activity and type 1 diabetes : impact on diabetic complications

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6663-0
Title: Physical activity and type 1 diabetes : impact on diabetic complications
Author: Tikkanen-Dolenc, Heidi
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Doctoral Program in Clinical Research
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Kliininen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Doktorandprogrammet i klinisk forskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-11-13
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6663-0
http://hdl.handle.net/10138/320409
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Background: Type 1 diabetes is a chronic condition with risk of severe long-term complications (cardiovascular disease, diabetic nephropathy, neuropathy and retinopathy) that increase the risk of premature mortality, reduce quality of life and cause a huge economic burden to society. The main cause of death and inability in individuals with type 1 diabetes are cardiovascular events, and it has been shown that diabetic nephropathy is the main driver of the increased risk of cardiovascular morbidity and mortality. Diabetic retinopathy is the leading cause of vision loss and blindness in developed countries. Physical activity has been shown to improve the risk profile of individuals with type 1 diabetes. Consequently, previous cross-sectional data show that lower physical activity is associated with a higher degree of diabetic complications, but the causal relationship is unclear. Aim: The aim of this thesis is to assess how the total amount of leisure-time physical activity (LTPA) and its components of intensity, frequency and duration are associated with the development of diabetic nephropathy, cardiovascular outcomes, diabetic retinopathy and mortality in type 1 diabetes. Subjects and methods: The study subjects of this thesis are participants in the ongoing nationwide, multi-centre Finnish Diabetic Nephropathy (FinnDiane) Study. Currently, more than 5000 individuals with type 1 diabetes have been recruited and thoroughly characterized from all over Finland. LTPA was assessed at baseline by a validated self-report questionnaire. The study design is prospective and observational. Results: The intensity of LTPA was associated with the initiation and progression of diabetic nephropathy. Of the other LTPA components, frequency was also associated with the progression of diabetic nephropathy. A larger amount of total LTPA and its components were associated with lower risk of CVD events during follow-up. Only the association between LTPA frequency and incident CVD remained significant after adjustment for potential confounders. LTPA and all its components were associated with lower risk of all-cause mortality after adjusting for several confounders. However, only the LTPA intensity was associated with cardiovascular death after adjusting for covariates. Also, total LTPA and frequency of LTPA were independently associated with lower risk of mortality in individuals with type 1 diabetes and chronic kidney disease. In addition, frequent LTPA was associated with lower risk of severe diabetic retinopathy. Conclusions: Physical activity was associated with reduced risk of diabetic complications and mortality in individuals with type 1 diabetes. In addition, physical activity also seems to benefit those with diabetic complications – notably, diabetic nephropathy – and appears to be safe.Taustaa: Tyypin 1 diabetes on krooninen sairaus, johon liittyy vakavia komplikaatioita (sydän- ja verisuonisairaus, munuaistauti eli nefropatia, hermostosairaus eli neuropatia ja silmän verkkokalvosairaus eli retinopatia). Nämä liitännäissairaudet lisäävät ennenaikaisen kuoleman vaaraa, heikentävät elämänlaatua ja lisäävät huomattavasti terveydenhuollon kustannuksia. Sydän- ja verisuonisairaudet ovat tärkein kuolleisuutta ja sairastavuutta lisäävä komplikaatio tyypin 1 diabeteksessa. On osoitettu, että diabeettinen nefropatia on tärkein tätä riskiä lisäävä tekijä. Diabeettinen retinopatia on keskeinen syy näön heikentymiselle ja sokeudelle kehittyneissä maissa. Fyysisen aktiviteetin on osoitettu parantavan tyypin 1 diabetesta sairastavien potilaiden riskijakaumaa. Aiemmat poikkileikkaustutkimukset ovat osoittaneet, että vähäinen liikunta liittyy diabeteksen komplikaatioiden lisääntymiseen, mutta syy-seuraussuhde on epäselvä. Tavoitteet: Tämän väitöskirjan tavoitteena on arvioida, miten vapaa-ajan liikunta (kokonaismäärä, suorituksen kesto, intensiteetti ja frekvenssi) vaikuttaa komplikaatioiden kehittymiseen ja kuolleisuuteen tyypin 1 diabeteksessa. Tutkimusaineisto ja menetelmät: Väitöskirjan potilaat ovat osana jatkuvaa, koko Suomen kattavaa, FinnDiane–monikeskustutkimusta. FinnDiane tutkimukseen on osallistunut jo yli 5000 suomalaista tyypin 1 diabetesta sairastavaa potilasta. Tutkimuksessa potilaiden fyysinen aktiivisuus arvioitiin suomalaisiin olosuhteisiin validoidulla liikuntakyselylomakkeella. Tutkimus on luonteeltaan havainnoiva seurantatutkimus. Tulokset: Vapaa-ajan liikunnan vähäinen intensiteetti liittyi diabeettisen munuaissairauden aikaiseen ilmaantumiseen ja nopeaan etenemiseen. Lisäksi liikuntakertojen määrä oli vastaavasti yhteydessä diabeettisen nefropatian ilmaantumiseen ja etenemiseen. Suurempi fyysisen aktiivisuuden määrä liittyi matalampaan sydän- ja verisuonikomplikaatioriskiin. Tuloksen tilastollinen merkitsevyys säilyi, vaikka mahdolliset sekoittavat tekijät huomioitiin. Fyysisen aktiivisuuden määrä oli yhteydessä kokonaiskuolleisuuteen myös munuaissairautta sairastavilla potilailla. Suurempi liikuntakertojen määrä liittyi pienempään riskiin sairastua diabeettiseen retinopatiaan. Johtopäätökset: Fyysinen aktiivisuus on yhteydessä vähäisempään riskiin sairastua diabeteksen komplikaatioihin ja kuolla ennenaikaisesti. Fyysinen aktiivisuus on hyödyllistä myös potilailla, joilla on jo liitännäissairauksia, kuten diabeettinen munuaissairaus.
Subject: lääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tikkanen-Dolenc_Heidi_Dissertation_2020.pdf 2.678Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record