Toimijuuden vahvistumisen edellytykset kuntouttavassa työtoiminnassa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/320527

Citation

Mäntyneva , P H 2019 , ' Toimijuuden vahvistumisen edellytykset kuntouttavassa työtoiminnassa ' , Sosiaalipedagoginen aikakauskirja , Vuosikerta. 20 , Sivut 11-36 . https://doi.org/10.30675/sa.70243

Title: Toimijuuden vahvistumisen edellytykset kuntouttavassa työtoiminnassa
Author: Mäntyneva, Päivi Helena
Contributor organization: Yhteiskuntapolitiikka
Date: 2019-12-21
Language: fin
Number of pages: 26
Belongs to series: Sosiaalipedagoginen aikakauskirja
ISSN: 1457-2168
DOI: https://doi.org/10.30675/sa.70243
URI: http://hdl.handle.net/10138/320527
Abstract: Artikkelissa kysytään, miten osallistujien toimijuus voi vahvistua kuntouttavassa työtoiminnassa. Metodologisena lähtökohtana on institutionaalinen etnografia. Etnografinen tutkimusaineisto koostuu etnografisista haastatteluista ja osallistuvaan havainnointiin pohjautuvista kenttäpäiväkirja-aineistoista. Haastatteluaineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Analysoinnin kehyksenä sovellettiin toimijuuden modaliteettiteoriaa. Tutkimuksen tulokset havainnollistavat yhteiskunnan integraatiotehtävän ja emansipaation jännitteistä suhdetta. Tutkimustulokset lisäävät ymmärrystä siitä, miten motivaatio ja sitoutuminen, tarve kuntoutukselliselle toiminnalle ja myönteiset lähitulevaisuuden horisontit vahvistavat toimijuutta. Kuntouttavan työtoiminnan emansipatoriset elementit jäävät kuitenkin niukoiksi. Tämä johtuu kaventuneista tulevaisuuden näköaloista, ajallisesti rajallisesta jaksosta kuntouttavassa työtoiminnassa sekä toiminnan mahdollistamista vähäisistä myönteisistä siirtymistä.
Subject: 5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
70243_Artikkelin_teksti_138806_1_10_20191220.pdf 183.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record