Uusi tutkimushanke muistisairaiden ihmisten elämän loppuvaiheesta pitkäaikaishoidossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/320585

Citation

Pirhonen , J P T , Blomqvist , K , Harju , M E , Laakkonen , R & Pietilä , I 2020 , ' Uusi tutkimushanke muistisairaiden ihmisten elämän loppuvaiheesta pitkäaikaishoidossa ' , Gerontologia , Vuosikerta. 34 , Nro 3 , Sivut 293-299 . < https://journal.fi/gerontologia/article/view/95660/56078 >

Title: Uusi tutkimushanke muistisairaiden ihmisten elämän loppuvaiheesta pitkäaikaishoidossa
Author: Pirhonen, Jari Pentti Tapio; Blomqvist, Katarina; Harju, Maija Elina; Laakkonen, Riku; Pietilä, Ilkka
Contributor organization: Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö
Helsinki Inequality Initiative (INEQ)
Academic Disciplines of the Faculty of Social Sciences
Yhteiskuntapolitiikka
Henkilöstöpalvelut
Date: 2020-10-01
Language: fin
Number of pages: 7
Belongs to series: Gerontologia
ISSN: 0784-0039
URI: http://hdl.handle.net/10138/320585
Abstract: Vanhojen ihmisten kuoleminen tehostetussa palveluasumisessa sairaaloiden ja terveyskeskusten sijaan on Suomessa verrattain uusi ja nopeasti yleistyvä ilmiö, josta emme kuitenkaan tiedä juuri mitään. Aiempi vanhojen ihmisten kuolemaa tarkastellut tutkimus on keskittynyt joko kodin tai laitoksen ympäristöihin, ja palvelutalo sijoittuu instituutiona näiden välimaastoon. Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa (sosiaaligerontologia) alkoi maaliskuussa 2020 Kuoleman ja kukkaron välissä: muistisairaan vanhuksen elämän loppuvaiheen hoidon haasteet -tutkimushanke, jota rahoittaa Koneen säätiö. Kolmevuotisen hankkeen aikana on tarkoitus paitsi tutkia muistisairaiden ihmisten kuolemisen prosessia ja olosuhteita, myös tehdä näkyväksi, mitä kuoleminen palvelutaloissa tarkoittaa kuoleman prosessiin osallistuvien (asukkaat, läheiset, hoitohenkilöstö) kannalta. Tutkimushankkeen tuloksia tullaan esittämään paitsi tieteellisissä ja muissa kirjallisissa julkaisuissa, myös audiodokumentteina ja taiteellisina esityksinä. Esittelemme tässä kirjoituksessa lyhyesti hankkeen taustan, tavoitteet ja tutkimusmenetelmät. Termillä palvelutalo viittaamme tässä kirjoituksessa tehostetun palveluasumisen yksiköihin.
Subject: 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
Peer reviewed: No
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
95660_Muu_167490_1_10_20200916.pdf 595.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record