Etäläheiset – hoivakotien koronaeristys asukkaiden läheisten kokemana

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/320586

Citation

Pirhonen , J P T , Blomqvist , K , Harju , M E , Laakkonen , R & Lemivaara , M 2020 , ' Etäläheiset – hoivakotien koronaeristys asukkaiden läheisten kokemana ' , Gerontologia , Vuosikerta. 34 , Nro 3 , Sivut 245-259 . https://doi.org/10.23989/gerontologia.95669

Title: Etäläheiset – hoivakotien koronaeristys asukkaiden läheisten kokemana
Author: Pirhonen, Jari Pentti Tapio; Blomqvist, Katarina; Harju, Maija Elina; Laakkonen, Riku; Lemivaara, Marjut
Contributor organization: Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö
Helsinki Inequality Initiative (INEQ)
Academic Disciplines of the Faculty of Social Sciences
Date: 2020-10-01
Language: fin
Number of pages: 15
Belongs to series: Gerontologia
ISSN: 0784-0039
DOI: https://doi.org/10.23989/gerontologia.95669
URI: http://hdl.handle.net/10138/320586
Abstract: COVID19-virus levisi nopeasti ympäri maailman keväällä 2020. Maaliskuussa Suomessa valmisteltiin ja toteutettiin pikaisesti valmiuslaki, jossa yhtenä toimenpiteenä viruksen torjumiseksi asetettiin vierailukielto sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin, ikäihmisten asumispalvelut mukaan lukien. Aiemman tutkimuksen perusteella vierailuilla tiedetään olevan suuri merkitys sekä hoivakotien asukkaiden että vierailevien läheisten hyvinvoinnille. Me kuvasimme läheisten näkökulmasta, millaisin keinoin yhteyttä hoivakodissa asuvaan omaiseen on pidetty vierailukiellon aikana, miten vierailukielto on vaikuttanut hoivakotiasukkaiden läheisiin, millaisia vaikutuksia hoivakodissa asuvan omaisen hyvinvoinnissa on havaittu ja mitä oppia läheisten kokemuksista voitaisiin saada tulevaisuutta ajatellen. Tutkimuksen aineistona on 28 läheisiltä saatua sähköpostikirjettä, jotka analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin teemoittelemalla. Vaikka uusien viestintäteknologioiden käyttöönotto on helpottanut yhteydenpitoa hoivakotiin, on huoli omaisen tilanteesta ja epätietoisuus vierailukiellon kestosta heikentänyt läheisten hyvinvointia. Tulevaisuutta ajatellen tärkeää oppia saatiin erityisesti siitä, että varmuusvarastojen suunnittelussa kannattaa huomioida sosiaaliset tekijät lääketieteellisten lisäksi. Tuloksillaan tutkimus osallistuu poikkeusoloihin varautumiseen, hoivakotien toiminnan kehittämiseen ja vanhojen ihmisten yhteiskunnallisesta asemasta käytävään keskusteluun.
Subject: 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
COVID19
hoivakoti
läheiset
vierailukielto
laadullinen tutkimus
vanhustenhoito
Peer reviewed: Yes
Rights: unspecified
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
95669_Artikkelin_teksti_167253_1_10_20200915.pdf 658.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record