Life and health after pediatric solid organ transplantation

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6709-5
Titel: Life and health after pediatric solid organ transplantation
Författare: Endén, Kira
Medarbetare: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Kliininen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i klinisk forskning
Doctoral Program in Clinical Research
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2020-11-27
Språk: en
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6709-5
http://hdl.handle.net/10138/320672
Nivå: Doktorsavhandling (sammanläggning)
Abstrakt: The aim of the study was to observe quality of life (QoL), psychosocial wellness, changes in telomere regulation and cancer risk among young adults with a history of pediatric solid organ transplantation. In the first study were males with history of kidney transplantation during childhood and two different control groups: survivors of childhood acute lymphatic leukemia and young males without any chronic disease. All study subjects completed questionnaires measuring QoL (RAND-36) and depressive symptoms (BDI-21). End-stage kidney disease and transplantation had influence on physical health, which was seen as impaired physical subscales of QoL, decreased vitality and general health and increased feeling of pain. The kidney transplant recipients’ mean score in the depression inventory was significantly higher than that of controls, but none of the recipients had severe depressive symptoms. Surprisingly, QoL, but also educational and employment aspects, were lower after pediatric kidney transplantation than after childhood leukemia. When compared to healthy controls, the kidney transplant recipients had significantly less relationships and offspring. Aim of the second study was to evaluate telomere length and telomerase after pediatric kidney transplant. The control groups included survivors of childhood neuroblastoma and previously healthy young males. Leukocyte telomere length and gene expression levels of telomere binding proteins were measured. The kidney transplant recipients’ telomere length was reduced compared to healthy controls, but not significantly so. The shortest telomeres were found among the neuroblastoma survivors . Interestingly, the gene expression levels of telomere binding proteins were highest among the kidney transplant recipients. Conclusion of the study was that kidney transplant recipients’ telomeres are shorter than those of healthy controls but gene expression levels are increased, which shows capacity of repair accelerated attrition. Solid organ transplant recipients’ risk for malignancies is reportedly increased, caused mainly by prolonged exposure to immunosuppressive medication and viremias. In the third study the risk of post-transplantation malignancies after pediatric solid organ transplantation was evaluated. All pediatric kidney, liver and heart transplant recipients who were transplanted between 1982-2015 and were over 18 years at the time of the study were identified from the Digital and Population Data Services Agency registry. Each recipient had three to five matched controls. All cancer cases were searched from the Finnish Cancer Registry. This study confirmed earlier findings suggesting that post-transplant lymphoproliferative disorder (PTLD) is the main cancer type after pediatric solid organ transplantation. Mortality is very high and the course of PTLD is aggressive. Compared to the peers representing general population, the risk of non-PTLD cancers was three-fold higher after childhood transplantation. In the future, the challenge is to improve pediatric solid organ recipients’ QoL and psychosocial skills and decrease the harmful effects of immunosuppressive medication, which are clearly important risk factors for physical unwellness and malignancies.Elinsiirtoja on lapsipotilaille tehty Suomessa alkaen 1982 ja Lastenklinikalla vuodesta 1986. Yhteensä elinsiirtoja on tehty jo yli 600. Merkittävä osa elinsiirron saaneista lapsista ja nuorista on saavuttanut aikuisiän ja tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää näiden nuorten aikuisten terveyttä ja yleistä hyvinvointia. Munuaissiirron saaneille nuorille miehille tehtiin elämänlaatua ja depressio-oireita mittaavat kyselytutkimukset, sekä mitattiin valkosolujen telomeerien pituutta, sekä telomeraasin aktiivisuutta. Tuloksia vertailtiin lapsuusiällä syöpää sairastaneisiin, sekä terveisiin verrokkeihin. Kävi ilmi, että munuaissiirron saaneiden elämänlaatu oli usealla osa-alueella merkittävästi huonompi, kuin terveillä verrokeill. Erityisesti yleinen terveys koettiin huonommaksi ja kipua esiintyi merkittävästi enemmän kuin lapsuudessa leukemian sairastaneilla. Keskimääräiset pisteet depressio-oireita mittaavassa kyselyssä olivat korkeammat munuaissiirretyillä, mutta vaikeita depressio-oireita ei esiintynyt yhdelläkään. Verrattuna terveisiin ikätovereihin munuaissiirron saaneiden miesten telomeerit olivat lyhyempiä, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkittävä. Yllättävä havainto oli telomeraasin suurentunut aktiviteetti munuaissiirretyillä, jolla mahdollisesti on telomeerien lyhenemistä suojaava vaikutus. Munuaissiirron saaneiden yleinen koulutustaso ja työllistyminen olivat heikompia kuin tutkimuksen verrokeilla, mutta vain hieman heikompia yleiseen väestöön verrattuna. Parisuhteiden ja biologisten lasten määrä oli munuaissiirron jälkeen merkittävästi alhaisempi kuin terveillä verrokeilla. Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin myös kansallisista rekistereistä lapsena munuais-, maksa- tai sydänsiirron saaneiden syöpäsairastavuutta verrattuna väestöverrokkeihin. Eniten syöpäsairauksia todettiin munuaissiirron saaneilla, joista joka kymmenes sairastui syöpään 20 vuoden seuranta-aikana. Syöpäsairauksien esiintyvyys oli pienempi maksa- ja sydänsiirretyillä ja väestöverrokeista alle prosentilla oli diagnosoitu syöpäsairaus. Maksa- ja sydänsiirretyillä kuolleisuus muihin komplikaatioihin ja liitännäissairauksiin oli suurempi, kuin munuaissiirretyillä, joka osaltaan vaikuttaa syöpätapausten ilmaantuvuuteen. Tulevaisuuden haasteina ovat yleisen elämänlaadun parantaminen liittyen sosiaalisten taitojen ja koulutuksen tukemiseen, sekä liitännäissairauksien ja maligniteettien vähentäminen lapsuusiän elinsiirron jälkeen.
Subject: lääketiede
Licens: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
enden_kira_dissertation_2020.pdf 828.5Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post