Сложности, возникающие при выборе вида глагола в русском языке у иностранцев

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010274329
Title: Сложности, возникающие при выборе вида глагола в русском языке у иностранцев
Author: Kotciuba, Irina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: rus
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202010274329
http://hdl.handle.net/10138/320700
Thesis level: master's thesis
Discipline: Venäjän kieli ja kirjallisuus, venäjä äidinkielenä
Russian Language and Literature (Russian as a Mother Tongue)
Ryska språket och litteraturen, ryska som modersmål
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan venäjän kielen verbin aspektia ja sen ominaispiirteitä venäjää vieraana kielenä opiskelevien näkökulmasta. Tutkielman tavoitteena on selvittää, aiheuttaako venäjän kielen verbiaspekti venäjää vieraana kielenä opiskeleville haasteita ja mistä se voi johtua. Tämän lisäksi tutkielma pyrkii selvittämään oikean aspektin ja sen erityismerkitysten valintaan liittyvät yleisimmät virheet. Tutkielman teoreettisen pohjan muodostavat sekä venäläiset että ulkomaalaiset tutkimukset, jotka tarkastelevat aspektia kieliopillisena kategoriana ja sen merkitystä venäjän kielen lisäksi myös muissa slaavilaisissa sekä muuta alkuperää olevissa kielissä. Näissä tutkimuksissa olevien venäjän kielen aspektien erityismerkitysten luokittelujen pohjalta on tehty oma luokittelu, jota sovelletaan tutkimusaineistoa analysoitaessa. Tutkimusaineiston analyysimenetelmänä on havainnointi. Aineiston avulla analysoidaan, kuinka ulkomaalaiset käyttävät venäjän kielen aspekteja omassa puhekielessään ja vastaako heidän aspektien valintansa venäjää äidinkielenä puhuvan valintaa. Tutkimusaineisto koostuu 68 YouTube-videopalvelussa olevasta videosta, jotka ovat esimerkkejä ulkomaalaisten venäjänkielisestä puheesta. Kaikki videot on jaettu kahteen osaan. Toisessa osassa on 20 haastattelumuotoista videota Venäjän alumni -projektista (Vypuskniki Rossii), jonka osallistujia ovat Neuvostoliitossa korkeakoulututkinnon suorittaneet ja loistavan työuran tehneet ulkomaalaiset. Toinen osa sisältää 48 videota ulkomaalaisten tubettajien tekemistä videoblogeista, jotka kertovat pääosin venäjän kielen opiskelusta ja sen vaikeuksista. Tutkimustulokset osoittavat teoreettisessa aineistossa olevien väitteiden aspektien haasteellisuudesta venäjää vieraana kielenä puhuville oikeiksi. Kaikissa videoissa on aspektien valintaan liittyviä virheitä, joista yleisin on aspektien keskeisten erityismerkitysten eli perfektiivisen aspektin konkreettis-faktisen ja imperfektiivisen aspektin konkreettis-prosessuaalisen, rajoittamattoman toistuvuuden ja yleisesti toteavan merkitysten käyttö toistensa sijaan. Analyysin molemmissa osissa paljastuneet virheet on koottu kahteen taulukkoon. Alumnien virheet ovat pääosin satunnaisia, kun taas tubettajien tapauksessa ne ovat selvästi väärin opittua tietoa. Tutkielma on tehty venäjä vieraana kielenä -opetuksen näkökulmasta. Aspektien oikea käyttö edellyttää niiden pitkäaikaista, säännöllistä, mm. suullista harjoittelua erityisesti äidinkielen puhujien kanssa, minkä tuloksena on venäläisten aspektiajattelutavan omaksuminen.
Subject: Venäjän kieli
verbiaspekti
perfektiivinen aspekti
imperfektiivinen aspekti
aspektien erityismerkitykset
aspektin valinta
vieraan kielen opetus
haaste


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record