Patchworks of care : Ethics and practice of care in the organic food movement in Latvia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6769-9
Title: Patchworks of care : Ethics and practice of care in the organic food movement in Latvia
Author: Bankovska, Agnese
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Doctoral Programme in Social Sciences
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i socialvetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-11-25
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6769-9
http://hdl.handle.net/10138/320760
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study explores the everyday work, ideals and values of the Latvian organic food movement known as tiešā pirkšana (TP, meaning ‘direct purchasing’), an initiative which aims to shorten the physical and symbolic distance between producers and consumers; producers, market and regulating policies; and consumers and food. Drawing on the empirical material obtained through long-term ethnographic fieldwork, and theoretical discussions in social and food research, the concept of ‘reconnection’ was chosen to analyse the process of shortening the distance between the different actors involved in one small-scale food provisioning system. By focusing on the notion that there is a link between the reconnection process and the ethics and practice of care, the thesis analyses different forms of care in the various stages of food provisioning in the TP movement. Special attention in the dissertation is paid to care acts that are performed to keep the TP movement running on different levels. By suggesting that care acts in food provisioning, such as dishwashing and cooking, are ‘care not-work’, the study engages with the discussion about the relationship between recognition, acknowledgement and care acts, critically contributing to the wider debate about invisible, routine care work. Furthermore, it is proposed that care acts in the course of farm production that depend on the management of time through tempos and rhythms involve a tinkering between creativity, embodied skills and routinised repetition. The care acts on farms, households and onsite in TP’s branches are performed by and exchanged between care actors that are not just producers and consumers, but also non-human actors as well as the materialities and environments that are involved in performing the care acts. The study is based on long-term ethnographic fieldwork in 2015 and 2016 during which the different stages of organic food provisioning in Latvia were examined. In the multi-sited fieldwork (farms, TP distribution locations, consumer households, educational seminars) methods of participant observation, semistructured interviews, conversations and photo diaries were applied. Research from the Global North provides well-explored claims that reconnection through care in alternative food provisioning implies a combination of nostalgia and constant adaptation to the present and future. This thesis builds on and revisits these implications by particularising the reconnection through care within the contextual specifics of Latvia as a country with a rather patchworked historical provenance.Tässä etnografisessa tutkimuksessa tutkitaan luomuruokaliikkeen nimeltään tiešā pirkšana (TP, ostaminen suoraan tuottajilta), jokapäiväistä työtä, ihanteita ja arvoja. TP pyrkii pienentämään fyysistä ja symbolista etäisyyttä eri tekijöiden välissä: tuottajien ja kuluttajien; tuottajien, markkinoiden ja sääntelypolitiikkojen; sekä kuluttajien ja ruuan. Uudelleen yhdistämisen käsitettä käytetään analysoimaan prosessia, jolla pienennetään TP-liikkeeseen osallistuvien toimijoiden välistä etäisyyttä. Näyttämällä uudelleen yhdistämisen sekä hoivan etiikan ja käytännön välisen yhteyden, väitöskirjassa tutkitaan erilaisia hoivan muotoja ruokaketjun eri vaiheissa TP-liikkeessä. Väitöskirjassa kiinnitetään erityistä huomiota hoivatekoihin, joita suoritetaan TP-liikeen monitasoisen toiminnan ylläpitämiseksi. Tutkimuksessa esitetään, että ruokahuoltoon liittyvät hoivateot, kuten astianpesu ja ruoanlaitto, ovat ”hoivan ei-työtä” ja täten tutkitaan tunnistamisen, hyväksynnän ja hoivatekojen välistä suhdetta. Tämä on osa laajempaa keskustelua rutiininomaisista hoivateoista sukupuolten ja sukupolvien välisissä suhteissa. Lisäksi tutkimuksessa esitetään, että maataloustuotannossa suoritetut hoivateot ovat riippuvaisia tempojen ja rytmien kautta tapahtuvasta ajanhallinnasta ja vaativat jokapäiväistä tasapainottelua luovuuden, ruumiillistettujen taitojen ja rutiininomaisten toistojen välillä. Tutkimus perustuu vuosina 2015 ja 2016 tehtyyn etnografiseen kenttätyöhön, jonka aikana tutkittiin Latvian luomutuotannon ja -kulutuksen eri vaiheita. Pidemmät, enimmillään kuukauden kestäneet oleskelut kahdella maatilalla ja yhdessä kuluttajaperheessä tarjosivat laajaa etnografista materiaalia hoivan merkityksestä ruoan tuotannossa ja lisääntymisessä.
Subject: Social and Cultural Anthropology
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
bankovska_agnese_dissertation_2020.pdf 1.168Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record