Naturally occurring large colon sand accumulations and their medical treatment in horses

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6771-2
Title: Naturally occurring large colon sand accumulations and their medical treatment in horses
Author: Niinistö, Kati
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Sciences, Department of Equine and Small Animal Medicine
Doctoral Programme in Clinical Veterinary Medicine
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta
Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten
Doktorandprogrammet i klinisk veterinärmedicin
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-11-23
Language: eng
Belongs to series: Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis - URN:ISSN:2342-317X
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6771-2
http://hdl.handle.net/10138/320992
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Problems related to equine large colon sand accumulations have been known for at least a century, but evidence-based medicine on the subject remains scarce. The current medical treatments are largely based on case reports and small studies on research horses with artificial sand accumulation or without confirmed accumulation. Therefore, clinical studies on naturally acquired sand accumulation are needed. The main objectives of the present studies were to define clinical signs related to the presence and size of large colon sand accumulations and to determine the optimal way to medically treat horses with these accumulations. A questionnaire study was performed to determine whether certain clinical signs are linked to the amount of sand in the colon and to clarify associations between equine large colon sand accumulations and individual traits and management-related factors. Owners or caretakers of 447 horses that had been radiographed for suspected large colon sand accumulation, responded to an internet based survey on clinical signs and management of their horses. The most common clinical signs of large colon sand accumulation noted by the owner were colic, poor performance and changes in faecal consistency (diarrhoea, increased faecal water). Colic (odds ratio (OR) 2.03, confidence interval (CI) 1.42-2.91) and poor performance (OR 1.89, CI 1.33-2.68) alone were associated with the size of sand accumulation. Horses with combinations of clinical signs, such as diarrhoea and poor performance or colic and diarrhoea also had a higher probability of a large sand accumulation; OR 2.12, CI 1.42-3.44 for diarrhoea and poor performance, and OR 2.64, CI 1.69-4.13 for colic and diarrhoea. Dominant position in the herd was protective for large colon sand accumulation (Spearman rho 0.170, P=0.002), while greediness predisposed the horse to the condition (Spearman rho 0.184, P<0.001). No significant association was detected between the studied management-related factors and large colon sand accumulation. A retrospective clinical study compared the effectiveness of medical treatment of large colon sand accumulation with nasogastric intubation of psyllium and/or magnesium sulphate (MgSO4) (both 1 g/kg bodyweight (BW) once a day for 4 to 7 days, N=170 horses) with feeding psyllium (1 g/kg BW for 2 to 5 weeks, N=57 horses). The daily administration of psyllium and MgSO4 in hospital via a nasogastric tube removed the sand accumulation more efficiently than multiple weeks of feeding with psyllium alone (P<0.05). This finding raised the need to examine the effect of psyllium and MgSO4 further, using a comparative approach in a randomised prospective study. Based on the results of the aforementioned retrospective study, it was hypothesized that the combination treatment with psyllium and MgSO4 would remove more sand than either treatment alone, or no treatment. The effect of psyllium (1 g/kg BW, N=12) or MgSO4 (1 g/kg BW, N=10) alone or combined (1 g/kg BW each, N=12) was evaluated prospectively in hospitalized horses with naturally acquired sand accumulation treated utilising nasogastric intubation once a day for four days. There were significant differences between treatments. The combination of psyllium and MgSO4 removed accumulations over a four-day period more effectively than either medication alone (number of resolved horses: P=0.012 for psyllium, and P=0.03 for MgSO4, respectively). Of 12 horses treated with a combination of psyllium and MgSO4, nine fulfilled the pre-determined criteria for clearance of sand from the ventral colon within four days. In contrast, only 3/12 horses treated with psyllium and 2/10 horses treated with MgSO4 cleared the sand accumulation. Furthermore, the effects of combination of 1 g/kg BW psyllium and 1 g/kg BW MgSO4 in 20 horses were compared with 20 untreated, hospitalized control horses that were solely removed from the sand source. After four days, the treated horses had cleared their accumulation (median area of sand decreased from 250 cm2 to 0 cm2) significantly more (P<0.001) than the control horses (median area of sand decreased from 285 cm2 to 176 cm2). In conclusion, large colon sand accumulations should be considered a differential diagnosis not only when colic, poor performance or changes in faecal consistency are seen, but also when the horse presents with combinations of various clinical signs. The most effective treatment to remove sand accumulations that had developed naturally in the population studied was repeated nasogastric intubation of psyllium and MgSO4.Hevosen paksusuolen hiekkakertymistä ja niiden aiheuttamista ongelmista on tiedetty jo yli sata vuotta, mutta tutkittu tieto niistä on melko vähäistä. Tarkkaa syytä hevosten hiekansyöntiin ei tiedetä, mutta mm. erilaisia puutostiloja on epäilty. Tahallisen maan syönnin lisäksi hiekkaa voi kertyä suolistoon ruoan mukana vahingossa. Osalla hevosista syöty hiekka kertyy paksusuoleen. Hiekkakertymä voi aiheuttaa oireina mm. ähkyä, ripulia ja laihtumista. Kertymä voidaan todeta parhaiten röntgenkuvalla, mutta myös ultraäänitutkimuksella. Nykyiset hoidot perustuvat pitkälti yksittäisiin tapausselostuksiin, muilla eläinlajeilla tehtyihin tutkimuksiin tai tutkimuksiin hevosilla, joille on tarkoituksella annettu hiekkaa. Kirjallisuudesta ei löydy aikaisempia tutkimuksia, joissa lääkehoitojen tehoa olisi verrattu potilashevosilla. Väitöskirjan tavoite oli selvittää paksusuolen hiekkakertymään liittyviä kliinisiä oireita ja ongelman taustatekijöitä, sekä löytää tehokas lääkehoito hiekkakertymän poistoon. Väitöskirja koostui neljästä osatutkimuksesta, joista ensimmäisessä kysyttiin hevosten omistajilta hiekkakertymiin liittyviä kliinisiä oireita sekä hiekkakertymille altistavia tekijöitä. Toisessa osatyössä verrattiin takautuvasti hevosten saamia hoitoja. Kolmas ja neljäs osatyö olivat satunnaistettuja kliinisiä hoitokokeita, joissa verrattiin eri lääkitysten tehoa hiekkakertymän poistossa. Kyselytutkimuksen perusteella todettiin, että suuri hiekkakertymä lisäsi ähkyn sekä suorituskyvyn alenemisen riskiä, mutta ripuli tai vesi ulosteen seassa ei ainoana oireena liittynyt kertymän kokoon. Sen sijaan ulostemuutokset yhdistettynä ähkyyn tai suorituskykyongelmiin olivat yhteydessä suurempaan kertymään. Määräävä asema laumassa oli suojaava tekijä, kun taas ahneus altisti hevosen kertymälle. Takautuvassa tutkimuksessa verrattiin kotona syötetyn psylliumin (1 g/kg, 2-5 viikkoa) tehoa hevossairaalassa nenänieluletkulla annosteltuun psylliumin ja magnesiumsulfaatin (MgSO4) yhdistelmään (molempia 1 g/kg, 3-8 päivää). Yhdistelmälääkitys nenänieluletkutuksella poisti hiekkakertymän tehokkaammin kuin psylliumin syöttö. Satunnaistetuissa tutkimuksissa verrattiin psylliumin ja MgSO4:n yhdistelmää (kumpaakin 1 g/kg, 4 päivän ajan), sekä kumpaakin yksinään nenänieluletkun kautta annettuna hevossairaalassa olleille hevosille. Yhdistelmälääkitys poisti paksusuolen hiekkaa tehokkaammin kuin kumpikaan lääke yksinään. Tämän jälkeen verrattiin yhdistelmälääkityksen tehoa potilashevosilla lääkitsemättömiin kontrollihevosiin. Hoidettujen hevosten röntgenkuvissa paksusuolessa näkyvä hiekkamäärä oli neljän päivän hoidon jälkeen merkitsevästi pienempi kuin kontrollihevosilla. Paksusuolen hiekkakertymä on yleinen ongelma suomalaisilla hevosilla, ja sen mahdollisuus myös muiden kuin ähkyoireiden aiheuttajana on syytä tiedostaa. Väitöskirjassa tutkituista hoidoista tehokkaimmaksi todettiin nenänieluletkutus psylliumin ja MgSO4:n yhdistelmällä.
Subject: eläinlääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
niinistö_kati_dissertation_2020.pdf 1.725Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record