Lichen sclerosus and lichen planus in women : incidence, risk of cancer and causes of death

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6783-5
Title: Lichen sclerosus and lichen planus in women : incidence, risk of cancer and causes of death
Author: Halonen, Pia
Other contributor: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Kliininen tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i klinisk forskning
Doctoral Program in Clinical Research
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020-12-11
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6783-5
http://hdl.handle.net/10138/321143
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Lichen sclerosus (LS) and lichen planus (LP) are dermatological diseases with similarities and differences. Both inflame the stratified squamous epithelial sites of the body, LS preferring the genitalia and LP the oral cavity and extragenital skin. The diseases are usually symptomatic – painful or itchy or both – and chronic with a capacity to cause complications and decrease the quality of life (QoL). LS diagnosis is usually straightforward, whereas that of LP can be tricky. Good symptomatic control is achieved with treatment, but the recommendations for long-term maintenance treatment and follow-up are ambiguous. Reports of cancers in LS and LP patients are scattered throughout the medical literature, but the associations remain unconfirmed. The effects of lichen on mortality are unknown. The lack of large-scale epidemiological studies of LS and LP motivated this thesis. Finnish nationwide registries are the source of the data for the studies. Two cohorts – one with 7 800 women with LS and the other with 13 400 women with LP – were used to assess the incidence of lichen, associated cancer risk, and mortality following a lichen diagnosis made in the specialized health care. LP was more common than LS in women: The incidence rates were 28 and 19/100 000 between 2003 and 2012. The incidence of LP stayed constant throughout the study period, but the incidence of LS rose from 14 in 2003 to 22/100 000 in 2012. Both lichens are mainly diagnosed in postmenopausal women with maximum incidence rates between 65 and 69 years for LP (64/100 000) and between 75 and 79 years for LS (53/100 000). A small peak in incidence of LS was observed in 5- to 9-year-old girls. Women with an LP diagnosis had an increased risk of cancers of the lip (standardized incidence ratio (SIR) 5.17, 95% confidence interval (CI) 3.06-8.16), tongue (SIR 12.4, 95% CI 9.45-16.0), oral cavity (SIR 7.97, 95% CI 6.79-9.24), larynx (SIR 3.47, 95% CI 1.13-8.10), esophagus (SIR 1.95, 95% CI 1.17-3.04), and vulva (SIR 1.99, 95% CI 1.18-3.13). Women with LS were at increased risk of cancers of the vulva (SIR 33.6, 95% CI 28.9-38.6) and vagina (SIR 3.69, 95% CI 1.01-9.44), whereas the risk of cancer of the cervix was reduced (SIR 0.00, 95% CI 0.00-0.70). The observed cancer risks reflect the different predilection sites of the lichens and confirm the associations between LS and LP and cancers. Women with an LS diagnosis had reduced mortality when compared to the population (standardized mortality ratio (SMR) 0.84, 95% CI 0.78-0.90). In contrast, the mortality of LP women was increased (SMR 1.07, 95% CI 1.02-1.11), with excess mortality from diseases of many organ systems (respiratory diseases (SMR 1.31, 95% CI 1.07-1.57), digestive diseases (SMR 1.39, 95% CI 1.09-1.75), infections (SMR 1.78, 95% CI 1.14-2.64)) and cancers (mouth cancer (SMR 6.50, 95% CI 4.32-9.39), Hodgkin lymphoma (SMR 6.37, 95% CI 1.83-17.2), non-Hodgkin lymphoma (SMR 1.68, 95% CI 1.11-2.44)). A systemic inflammation involvement could, in theory, explain this finding. Based on this thesis, an increased risk of cancers in women with LS and LP is confirmed. Both lichens are fairly common diseases presenting to many different specialties. Knowledge of the diseases’ effects outside the treating physician’s own specialty should be increased, especially for LP, given the increased patient mortality. Women with LP could benefit from care by multidisciplinary teams.Valkojäkälä (lichen sclerosus, LS) ja punajäkälä (lichen planus, LP) ovat osin samankaltaisia, osin toisistaan eroavia ihosairauksia. Molemmat aiheuttavat tulehdusreaktion ihon tai limakalvon kerrostuneessa levyepiteelikudoksessa. Valkojäkälä esiintyy yleisimmin ulkosynnytinten alueella ja punajäkälä suun limakalvolla tai iholla sukuelinalueen ulkopuolella. Molemmat aiheuttavat pitkäaikaisia kiusallisia oireita – kutinaa, kipua tai molempia – ja lisäksi komplikaatioita ja elämänlaadun laskua. Valkojäkälän diagnostiikka on usein suoraviivaista, mutta punajäkälän diagnostiikassa on useita sudenkuoppia. Jäkäläsairauksien hoidolla oireet saadaan usein hyvin kuriin, mutta ohjeet ylläpitohoidosta ja pitkaikaisseurannasta ovat monitulkintaisia. Kirjallisuudessa on toistuvasti kuvattu sekä valko- että punajäkälään liittyvä syöpä, mutta todellinen yhteys jäkäläsairauksien ja syövän välillä on kiistanalainen. Valko- ja punajäkälän vaikutus potilaiden kuolleisuuteen on toistaiseksi tuntematon. Valko- ja punajäkälästä ei ole tehty laajoja epidemiologisia tutkimuksia, mikä motivoi tämän väitöskirjan tekoon. Suomalaisista maankattavista rekistereistä saatiin aineisto väitöskirjan osatöihin. Muodostettiin kaksi kohorttia – 7 800 valkojäkälää sairastavan naisen kohortti ja 13 400 punajäkälää sairastavan naisen kohortti – ja näiden avulla tutkittiin jäkäläsairauksien ilmaantuvuus, niihin liittyvä syöpäriski ja potilaiden kuolleisuus. Punajäkälä todettiin valkojäkälää yleisemmäksi: punajäkälän ilmaantuvuus oli 28 ja valkojäkälän 19 sataatuhatta naisvuotta kohti. Punajäkälän ilmaantuvuus pysyi tasaisena, mutta valkojäkälän ilmaantuvuus kasvoi vuosivälillä 2003-2012: 14-22 sataatuhatta naisvuotta kohti. Molemmat jäkäläsairaudet diagnosoidaan pääosin vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla, ja suurin ilmaantuvuus todettiin punajäkälässä 65-69 –vuotiailla naisilla (64 sataatuhatta naisvuotta kohti) ja valkojäkälässä 75-79 –vuotiailla naisilla (53 sataatuhatta naisvuotta kohti). Lisäksi valkojäkälässä todettiin pieni ilmaantuvuuspiikki 5-9 –vuotiailla tytöillä. Punajäkälää sairastavilla naisilla todettiin kohonnut riski huulen (vakioitu ilmaantuvuussuhde (SIR) 5.17, 95% luottamusväli (LV) 3.06-8.16), kielen (SIR 12.4, 95% LV 9.45-16.0), suuontelon (SIR 7.97, 95% LV 6.79-9.24), kurkunpään (SIR 3.47, 95% LV 1.13-8.10), ruokatorven (SIR 1.95, 95% LV 1.17-3.04) ja ulkosynnytinten alueen (SIR 1.99, 95% LV 1.18-3.13) syöpään. Valkojäkälää sairastavilla naisilla puolestaan oli kohonnut riski ulkosynnyttimien (SIR 33.6, 95% LV 28.9-38.6) ja emättimen (SIR 3.69, 95% LV 1.01-9.44) syöpään, kun taas kohdunkaulan syöpäriski oli alentunut (SIR 0.00, 95% LV 0.00-0.70). Osoitetut syöpäriskit esiintyvät niillä kehon alueilla, joissa jäkäläsairaudetkin esiintyvät. Valko- ja punajäkälään liittyvät syöpäriskit saatiin siis todettua maankattavassa aineistossa. Valkojäkälää sairastavien naisten kuolleisuus oli vähentynyttä väestöön verrattuna (vakioitu kuolleisuussuhde (SMR) 0.84, 95% LV 0.78-0.90). Punajäkälää sairastavien naisten kuolleisuus puolestaan oli koholla (SMR 1.07, 95% LV 1.02-1.11) selittyen kohonneella kuolleisuudella usean eri elinjärjestelmän sairauksiin (hengityselinten sairaudet (SMR 1.31, 95% LV 1.07-1.57), ruoansulatuselinten sairaudet (SMR 1.39, 95% LV 1.09-1.75), infektiot (SMR 1.78, 95% LV 1.14-2.64)) ja syöpiin (suun alueen syövät (SMR 6.50, 95% LV 4.32-9.39), Hodgkinin tauti (SMR 6.37, 95% LV 1.83-17.2) ja non-Hodgkinin lymfooma (SMR 1.68, 95% LV 1.11-2.44)). Koko elimistöön liittyvä tulehdustila saattaisi selittää tämän löydöksen. Tämän väitöskirjan tulosten perusteella valko- ja punajäkälään liittyvä syöpäriski saatiin varmistettua. Molemmat jäkäläsairaudet ovat melko yleisiä ja niiden diagnostiikka ja hoito jakaantuvat eri lääketieteen erikoisaloille. Tietoisuutta niistä tulisi lisätä myös hoitavan lääkärin oman erikoisalan ulkopuolelta erityisesti punajäkälässä ottaen huomioon potilaiden kohonneen kuolleisuuden. Punajäkälää sairastavat naiset saattaisivat erityisesti hyötyä moniammatillisesta yhteistyöstä.
Subject: lääketiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
halonen_pia_dissertation_2020.pdf 3.007Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record