Seismisyys Espoon Otaniemen syväreikähankkeen viimeistelyvaiheessa

Show simple item record

dc.contributor.author Veikkolainen, Toni
dc.contributor.author Uski, Marja
dc.contributor.author Voutilainen, Ahti
dc.contributor.author Vuorinen, Tommi
dc.contributor.author Oinonen, Kati
dc.contributor.author Kortström, Jari
dc.contributor.author Luhta, Tuija
dc.contributor.author Mäntyniemi, Päivi
dc.contributor.author Tiira, Timo
dc.date.accessioned 2020-11-09T07:59:44Z
dc.date.available 2020-11-09T07:59:44Z
dc.date.issued 2020-10
dc.identifier.isbn 978-952-10-9602-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/321202
dc.description.abstract Tämä raportti käsittelee energiayhtiö St1:n toteuttamaan lämpövoimalahankkeeseen liittyvää indusoitua seismisyyttä Espoon Otaniemessä tammi-syyskuussa 2020. Yhtiö toteutti lämpövoimalahankkeen yhteydessä toukokuussa 2020 johtavuustestin ja sitä seuranneen vastastimulaation 5,8 km syvässä porareiässä OTN-2b. Niiden aikana esiintyi indusoituja eli ihmistoiminnasta johtuvia maanjäristyksiä, joista osa havaittiin myös ihmisaistein. Tässä raportissa esitetyt tulokset ovat osa Seismologian instituutin toteuttamaa voimalahankkeen seismistä valvontaa. Johtavuustestin ja vastastimulaation aikana seismisyystaso jäi selvästi alhaisemmaksi kuin lämpövoimalan ensimmäisen porareiän stimuloinnin aikana 2018. Tapauksia, joiden magnitudi oli ML ≥ 0,8 havaittiin yhdeksän. Niistä kaksi ylitti liikennevalojärjestelmän keltaisen varoitusrajan (ML ≥ 1,2). Alustavien siirrostasoratkaisujen perusteella nämä kaksi järistystä sattuivat lämpövarantoa leikkaavassa luode-kaakko-suuntaisessa siirrosvyöhykkeessä. Suurimmat järistykset paikannettiin 500 m:n säteelle porareiästä pääosin lähelle porareiän pohjaa 5,4-5,6 km:n syvyydelle. Vedensyötön loputtua indusoitu seismisyys väheni nopeasti. Ensimmäisen ja toisen stimulointijakson välisenä aikana alueella havaittiin vain muutamia pieniä indusoituja järistyksiä. Täydellinen analyysiraportti syyskuun 2020 loppuun mennessä Otaniemessä havaituista, vähintään magnitudin 0,8 indusoiduista maanjäristyksistä on Liitteessä 1.1. Liitteessä 1.2 listataan samalta alueelta magnitudista riippumatta kaikki indusoidut maanjäristykset, joista Seismologian instituutti on saanut tuntuvuushavaintoja. fi
dc.description.abstract This report describes induced seismicity related to the Otaniemi deep heat project of the energy company St1 in January-September 2020. The St1 company completed a conductivity test and a subsequent counterstimulation in the 5.8 km deep borehole OTN-2b in Espoo, Finland in May 2020. During these procedures, induced earthquakes occurred, several of which were noticed by residents. The results presented here are part of seismic monitoring of the Otaniemi enhanced geothermal system conducted by the Institute of Seismology. During the conductivity test and counter-stimulation, induced seismicity clearly remained below the 2018 levels. Nine events with magnitude ML ≥ 0.8 were observed and two of them exceeded the amber traffic light threshold (ML ≥ 1,2). Preliminary focal mechanisms indicate that the amber events occurred in a NNW-SSE fracture zone crosscutting the heat reservoir. The largest events were located within 500 m radius from the borehole, mainly at a depth of 5.4-5.6 km near the bottom of the borehole. After the water injection the level of induced seismicity decreased rapidly. Only a few weak induced events were observed in between the first and second stimulation period. Appendix 1.1 lists induced earthquakes observed instrumentally in the Helsinki region until the end of September 2020, with the threshold magnitude ML ≥ 0.8. Appendix 1.2 presents all induced earthquakes from the same area with macroseismic felt reports submitted to the Institute of Seismology, regardless of magnitude. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Seismologian instituutti, Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto
dc.relation.ispartofseries Seismologian instituutin raportti ; T-102
dc.title Seismisyys Espoon Otaniemen syväreikähankkeen viimeistelyvaiheessa fi
dc.type Tekninen raportti fi
dc.identifier.laitoskoodi H5103
dc.relation.issn 0781-9579

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View Description
T_102_Veikkolainen_et_al_St1_report_2020.pdf 1.580Mb PDF View/Open Pääartikkeli

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record