Kauran beetaglukaanin entsymaattinen hydrolyysi

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Nutrition en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper sv
dc.contributor.author Lakkavaara, Eero
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-202011114401
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/321282
dc.description.abstract Tutkielman kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin kauran jyvän koostumukseen, sen tärkeimpiin komponentteihin ja niiden toiminnallisiin ominaisuuksiin sekä kaurasta valmistettuihin elintarvikkeisiin. Kauran β-glukaanin teknologisiin ja ravitsemuksellisiin ominaisuksiin vaikuttavia tekijöitä on tutkittu, mutta erityisesti entsymaattisen hydrolyysin merkitystä ei ole tutkittu. Työn tavoitteena oli tutkia kauran β-glukaania hajottavan entsyymin β-glukanaasin pitoisuuden, hydrolyysilämpötilan ja -ajan vaikutusta kauran β-glukaanin hydrolyysiasteeseen. Työssä kehitettiin β-glukaanianalyysiin Arena-menetelmä. Tarvittavat koemäärät suunniteltiin tilastollisen CCF-koesuunnitelman mukaan. Kokeellisen osuuden koemäärä yhteensä oli 36, ja määrityksiä tehtiin 92. Työssä määritettiin hydrolysoitujen kaurasuspensioiden β-glukaanipitoisuus, viskositeetti ja kokonaisravintokuitupitoisuus. Saatujen tulosten perusteella arvioitiin tutkittujen prosessimuuttujien vaikutuksia β-glukaanin hydrolyysiin. Tulosten perusteella kauran β-glukaanin hydrolyysi tutkitulla β-glukanaasilla oli nopea reaktio. Merkitsevimmät vaikutukset olivat hydrolysointilämpötilalla ja entsyymin pitoisuudella. Viskositeettikäyrien perusteella β-glukaanin molekyylipaino oli selvästi pienentynyt alkuperäisestä. Hydrolysoitu β-glukaani ei muodostanut viskoosia mitattavaa rakennetta, joka olisi ollut leikkausoheneva. Kuitenkin suurin osa hydrolysoitujen β-glukaanien hydrolyysituotteista oli määritelmän mukaista ravintokuitua fi
dc.description.abstract The literature review focused on the chemical composition of oats, the functional properties of oat components and the foods manufactured from oat ingredients. The factors affecting the technological and the nutritional properties of oat β-glucan have been previously studied. However, the effect of enzymatic hydrolysis on oat β-glucan has not been widely examined. The aim was to study the effect of β-glucanase concentration, hydrolysis time and temperature on the hydrolysis rate of oat β-glucan. During the experimental work an Arena-method was developed to analyse the concentration of β-glucan. The required amount of experiments was determined using statistical CCF design of experiment. The total number of experiments was 36 and 96 analyses were conducted in the experimental work. The viscosity, the concentration of β-glucan and the concentration of dietary fibre were analysed from the hydrolysed suspensions. Based on the results, the effects of the process variables on the hydrolysis of β-glucan were evaluated. Hydrolysis of β-glucan was a relatively fast reaction with the β-glucanase used in the study. Hydrolysis temperature and the concentration of the enzyme had the most significant effects on the hydrolysis of β-glucan. Based on the viscosity curves, the molecular weight of oat β-glucan was significantly decreased. The hydrolysed β-glucan did not increase the viscosity and was not indicating shear-thinning behavior. However, most of the β-glucan hydrolysates were dietary fibre by definition. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Kaura
dc.subject kauran beetaglukaani
dc.subject entsymaattinen hydrolyysi
dc.title Kauran beetaglukaanin entsymaattinen hydrolyysi fi
dc.title.alternative Enzymatic hydrolysis of oat beta-glucan en
dc.date.embargoedUntil 2022-09-18
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Elintarviketeknologia fi
dc.subject.discipline Food Technology en
dc.subject.discipline Livsmedelsteknologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202011114401

Files in this item

Files Size Format View
Lakkavaara_Eero_tutkielma_2020.pdf 2.534Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record