Gibberella zeaen kotelopullojen esiintyminen ohran ja kauran korjuujätteessä ja suvuttoman muodon Fusarium graminearumin haitallisuus viljelyssä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011114408
Title: Gibberella zeaen kotelopullojen esiintyminen ohran ja kauran korjuujätteessä ja suvuttoman muodon Fusarium graminearumin haitallisuus viljelyssä
Alternative title: Perithecia of Gibberella zeae in crop residues of barley and oat and harmfulness of the asexual form Fusarium graminearum in agriculture
Author: Huttunen, Ari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för lantbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011114408
http://hdl.handle.net/10138/321303
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvintuotantotieteet
Plant Production Science
Växtproduktionsvetenskap
Abstract: Gibberella zeae (Schwein.) Petch ja sen suvuton muoto Fusarium graminearum Schwabe on kauran, ohran, vehnän ja maissin taudinaiheuttaja, joka aiheuttaa viljojen punahometta. F. graminearum tuottaa homemyrkkyjä, jotka päätyvät korjattavaan satoon ja pilaavat satoeriä kosteina ja lämpiminä kesinä. Sieni leviää voimakkaimmin sen suvullisen muodon ansiosta. Taudinaiheuttaja on yleistynyt ilmastonmuutoksen seurauksena ja suorakylvön yleistyessä viljelykäytäntönä. Tämä tutkimus on osa Luonnonvarakeskuksen Fustox-hankkeeseen liittyvää tutki-musta Jokioisissa. Tutkimuksessa tutkittiin G. zeaen kehittymistä edellisen vuoden korjuujätenäytteissä. Näytteet kerättiin suorakylvetyiltä ja kynnetyiltä lohkoilta keväällä 2013. F. graminearumin esiintymistä tutkittiin kasvukauden 2013 aikana ohralla ja kauralla suorakylvössä ja kynnössä ja kauralla neljässä eri muokkaustavassa. Myös kahden torjunta-aineen (DMI ja DMI+QoI-aine) tehoa testattiin kahdella kauralajikkeella, ohralla ja kevätvehnällä MTT Ylistaron tutkimusasemalla. Kokeen satonäytteistä määritettiin myös deoksinivalenoli (DON)-homemyrkyn pitoisuudet. Sienen esiintyminen määritettiin kasvattamalla sitä laboratorio-oloissa ja määrittämällä Fusarium-lajit silmämääräisesti kasvuston ja itiöiden morfologian perusteella. Tutkimuksessa sientä esiintyi osittain enemmän kyntömuokkauksissa kuin suorakylvössä tai kevennetyissä muokkauksissa, vastoin odotuksia. Maaperän mikrobitoiminta saattaa olla kevennetyssä muokkauksessa aktiivisempaa hajottamaan tai estämään taudinaiheuttajaa. Kevennetyt muokkaukset lisäsivät kuitenkin sienen esiintymistä kasvien tyvellä. Torjunta-aineet vähensivät tartuntaa ja homemyrkkypitoisuuksia. Torjunta-aineiden välillä ei kuitenkaan ollut merkitseviä eroja. G. zeaen ja F. graminearumin torjuntaan paras keino on valita taudille vastustus-kykyisiä lajikkeita. Kuitenkin muokkaustavan valinta myös auttaa taudin hallinnassa.Gibberella zeae (Schwein.) Petch and its asexual form Fusarium graminearum Schwabe is a pathogen of oat, barley, wheat and maize that causes Fusarium head blight in cereals. F. graminearum produces mycotoxins that contaminate yields in humid and warm weather conditions. The pathogen spreads most effectively during its sexual stage. F. graminearum has become more common as a result of climate change and as reduced tillage has become more preferred in cultivation. This research was a part the Fustox Projet in Natural Resources Institute in Jokioinen research station. Develelopment of G.zeae in crop residues was studied. Crop residue samples were collected from no-till and tilled field plots in existing field trials in spring 2013. Occurrence of F. graminearum was studied in barley and oat from no-till and tilled field plots and in oat from a field trial of four tillage methods during the growing season 2013. Efficiency of two fungicides (DMI and DMI+QoI fungicides) were studied in two oat cultivars, barley and spring wheat in MTT Ylistaro research station. Yield samples were also analysed for deoxynivalenol (DON) contamination. Occurrence of the pathogen was determined by incubating straw pieces and kernels in laboratory conditions. Fusarium species were identified by their colony and spore morphology and colour. Contrary to expectations the pathogen was somewhat more prevalent in tilled plots than in reduced tillage. This may be due to greater microbe activity that is capable of decomposing or inhibiting the pathogen in fields with reduced tillage. In this study stem-bases were more infected by the pathogen in reduced tillage. Fungicide treatments were effective in reducing the occurrence of F. graminearum in the field and DON contamination in yield. There were no significant differences between fungicides. The most effective methods of controlling G. zeae and F. graminearum is selection resistant cultivars for cultivation. Careful selection of soil tillage method can also aid in controlling the pathogen.
Subject: Gibberella zeae
Fusarium graminearum
Hordeum vulgare
Avena sativa
Fusarium Head Blight
mycotoxins
deoxynivalenol
reduced tillage
fungicides


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Huttunen_Ari_pro_gradu_2020.pdf 956.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record