Perliittimenetelmän soveltuvuus pintasienijuurisienten syväpakastuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011114426
Title: Perliittimenetelmän soveltuvuus pintasienijuurisienten syväpakastuksessa
Author: Mikkola, Ulla
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Food and Nutrition
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2020
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202011114426
http://hdl.handle.net/10138/321318
Thesis level: master's thesis
Discipline: Mikrobiologia
Microbiology
Mikrobiologi
Abstract: Mikrobikantakokoelmissa säilötään mikrobeja muun muassa tutkimuksen, opetuksen ja teollisuuden tarpeisiin. Kantakokoelmien tulisi taata mikrobien säilyminen kymmeniä vuosia eläväisinä ja geneettisesti ja toiminnallisesti muuttumattomina. Ekologisen sopeutumisensa takia pintasienijuurisienet kasvavat laboratoriossa usein hitaasti ilman isäntäkasvia ja selviytyvät heikosti erilaisissa lyhyen ja pitkän ajan säilytykseen käytettävissä menetelmissä. Pintasienijuurisieniä on syväjäädytetty, mutta ne selviytyvät usein huonosti perinteisellä menetelmällä, jossa rihmastoa syväjäädytetään glyserolin vesiliuoksessa. Pintasienijuurisieniä ja muita herkkiä sieniä varten on kehitetty menetelmiä, joissa sienet pakastetaan suoraan kasvualustassaan. Tässä työssä tutkittiin perliitin, tuliperäisen mineraalin, soveltuvuutta pintasienijuurisienten syväpakastuksessa. Perliitti toimii rihmaston kantajamateriaalina ja pienentää jäätymisvaiheessa syntyvää lämpötilannousua, mikä saattaa lisätä sienten selviytymistä pakastusprosessista. Tutkittavina sienikantoina oli 20 pintasienijuurisienikantaa ja vertailukantoina endofyyttinen Phialocephala fortinii ja kuusi lahottajasienikantaa. Säilöntäkäsittelyinä oli viisi erilaista säilöntäkäsittelyä: perliitti -140°C, perliitti +4°C, glyseroli -140°C, glyseroli +4°C ja vesi +4°C. Perliittikäsittelyissä tutkittavat sienirihmastot kasvatettiin ja syväpakastettiin kolmen kuukauden ajan, tai säilytettiin +4°C lämpötilassa perliittiä sisältävissä kryoputkissa, sulatettiin ja siirrostettiin kasvamaan rihmastoa maljoille. Selviytymistä arvioitiin katsomalla silmämääräisesti, kasvoiko maljalle sienirihmastoa, ja mittaamalla maljalle kasvaneen rihmaston pituus vähintään kolmena mittauspäivänä. Lisäksi pintasienijuurisienten ja Phialocephala fortinii -sienen toiminnallisten ominaisuuksien säilymistä tutkittiin havainnoimalla sienen kykyä muodostaa sienijuurta männyntaimen kanssa sekä tutkimalla muutaman hydrolyyttisen ravintoyhdisteitä pilkkovan entsyymin ja lakkaasientsyymin tuottoa sienissä säilöntäkäsittelyn jälkeen. Rihmaston kasvun ja sienten entsyymintuoton tuloksia analysoitiin tilastollisilla testeillä. Glyserolimenetelmissä rihmastot syväpakastettiin tai säilytettiin +4°C:ssa agarpaloissa glyserolin vesiliuoksessa, ja vesimenetelmässä rihmastot säilytettiin agarpaloissa +4°C steriilissä MilliQ-vedessä. Osa tutkittavista sienistä onnistuttiin syväpakastamaan perliittimenetelmällä nestetypen höyryfaasissa: sienet kasvoivat pakastuksen jälkeen maljoilla. Nämä sienet olivat Amphinema byssoides (kuopikka), jonka selviytyminen oli 100 %, n = 5, Suillus bovinus, SBL 1, (nummitatti), jonka selviytyminen oli 100 %, n = 3, ja Tomentellopsis echinospora (keltamujukka), jonka selviytyminen oli 100 %, n = 5. Useimpia tutkimukseen valituista pintasienijuurisienikannoista ei kuitenkaan pystytty siirtämään nestetypen höyryfaasiin, sillä näiden kantojen rihmastot eivät kasvaneet perliittiä sisältävissä kryoputkissa. Tämän kokeen tulokset osoittavat, että syväpakastetut pintasienijuurisienikannat kestävät perliitti -140°C-käsittelyn säilyttäen toiminnalliset ominaisuutensa, mutta sienten kasvua perliitissä pitää tutkia lisää ja kasvualustaa kehittää pintasienijuurisienille paremmin soveltuvaksi. Tällä menetelmällä säilytettyinä sienten voidaan olettaa säilyvän useita kymmeniä vuosia.
Subject: ektomykorrtsasienet
syväjäädytyssäilytys
sienten kasvatusalusta
entsyymiaktiivisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record